Myślenie o mieszkaniowej przyszłości miasta - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Myślenie o mieszkaniowej przyszłości miasta

Często powtarzane w obiegu publicznym hasła o konieczności zatrzymania w Tarnowie ludzi młodych lub tych, którzy planują przeprowadzić się do ościennych gmin, wiążą się bezpośrednio z tym, iż miasto powinno zapewnić w wystarczającej ilości tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno indywidualne, jak i realizowane przez developerów. Stąd właśnie planowana od czerwca br. sprzedaż takich terenów w mieście nad Białą.

Na naszym zdjęciu wizualizacja fragmenty ewentualnej zabudowy działki przy ul. Piłsudskiego – dawnej strzelnicy wojskowej.

Wizualizacja zabudowy działki przy ul. Piłsudskiego

Miasto przygotowało obecnie do sprzedaży kilkanaście działek - od niewielkich pod budowę domu jednorodzinnego, do dużych, kilkuhektarowych, które stanowią znakomitą ofertę dla developerów. Dodać warto, iż jest to jeden z istotnych punktów realizacji „Strategii rozwoju mieszkalnictwa w Tarnowie do 2030 roku”, którą tarnowscy radni uchwalili w lutym br.

Działania te są odpowiedzią na spodziewany boom mieszkaniowy w naszym kraju, związany przede wszystkim z deklaracjami rządu o wprowadzeniu w życie planów udostępnienia dwuprocentowych kredytów dla osób kupujących lub budujących swoje pierwsze mieszkanie, ale również planami innych ugrupowań politycznych, które deklarują kredyty bez oprocentowania. Wszystkie firmy zajmujące się budową mieszkań już rozglądają się za odpowiednimi terenami, spodziewając się wzrostu mieszkaniowego popytu w najbliższym czasie.

Przeznaczone do sprzedaży miejskie tereny pod zabudowę mieszkaniową to m.in. siedem działek przy ul. Lotniczej (od 6 do 18,7 tys. metrów kw.), przy ul. Pułaskiego (827 m kw.), Klikowskiej (811 m kw.), Burtniczej (549 m kw.) oraz największy teren przy ul. Piłsudskiego, nieużytek po dawnej strzelnicy wojskowej, liczący 62 tys. 615 m kw.

Przeznaczenie tego ostatniego terenu stało się ostatnio tematem publicznej dyskusji, bowiem pojawiły się głosy, iż powinien on zostać zachowany w istniejącym stanie jako teren zielony. Autorzy przeciwnych opinii twierdzą, że miasto ma zbyt mało odpowiednich terenów pod budownictwo mieszkaniowe, aby sobie na to pozwolić.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż we wrześniu 2014 roku opinię o przeznaczeniu tego terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wyrazili członkowie Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych, jednogłośnie opiniując pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa” (wnioski komisji referował Jakub Kwaśny), a następnie zmianę zaakceptowali radni, głosując za uchwałą (Uchwała nr LVII/705/2014, 18 głosów za, bez głosów przeciwnych).

Notabene dwa lata później, w ramach współpracy z miastem, bardzo interesujące wizualizacje ewentualnej zabudowy działki przy ul. Piłsudskiego przedstawili w ramach współpracy z miastem studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jedną z nich prezentujemy na zdjęciu.

Zainteresowanie nowymi mieszkaniami w Tarnowie jest duże, bowiem z badań przeprowadzonych na potrzeby wspomnianej strategii rozwoju mieszkalnictwa wynika, że 25% uczestników i uczestniczek badania planuje zmianę swojej sytuacji mieszkaniowej w najbliższych latach, największą popularnością cieszą się mieszkania o wielkości 60-69 m kw. oraz w przedziale między 70 a 89 m2. Wśród 102 osób, które wyraziło zamiar zmiany sytuacji mieszkaniowej największa część planowała przeprowadzkę w okolice Tarnowa (5% wszystkich badanych), a 12% zamierzało rozpocząć budowę domu w Tarnowie.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski