Na Festiwalu Nauki i Techniki o automatyzacji w medycynie - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Na Festiwalu Nauki i Techniki o automatyzacji w medycynie

Jednym z wydarzeń, odbywających się podczas rozpoczynającego się w przyszły piątek w Tarnowie, Festiwalu Nauki i Techniki, będzie godzinny panel dyskusyjny „Rola automatyzacji i robotyzacji w medycynie – zaawansowane technologie medycznego XXI wieku”.

Plakat panelu dyskusyjnego „Rola automatyzacji i robotyzacji w medycynie – zaawansowane technologie medycznego XXI wieku”

Rozpocznie się on w piątek, 30 września, o godz. 17.30 w Pasażu Odkryć (Rynek 4, II piętro). W roli panelistów wystąpią w nim: dr hab. Anna Bugajska - prof. Akademii Ignatianum, Kraków; Kazimierz Cięciak – dyrektor Product Managementu i Konsultingu Comarch Healthcare SA, Kraków; dr n.med. Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Kraków; Kazimierz Murzyn – prezes zarządu Fundacji Klaster LifeScience i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster LifeScience, Kraków oraz Bartłomiej Wielogórski – prezes zarządu Prodromus SA, Kraków. Moderatorem ich dyskusji będzie dr hab. Rafał Kurczab, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rejestracja – tel. 14 68 82 646, e-mail: m.pawlowski@umt.tarnow.pl.

(sm)

***

Dr hab. Anna Bugajska - wykłada wstęp do biopolityki oraz etyczne aspekty ulepszania człowieka w międzynarodowej sieci Kircher Network. Członkini Utopia Studies Society-Europe. Współpracuje z badaczami z sieci i projektów takich jak UNESCO Chair in Bioethics, Future Law Lab czy Akademia Bioetyki. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami w medycynie, w szczególności ich aspektami bioetycznymi i biopolitycznymi. Autorka książki „Engineering Youth” (2019), dotyczącej utopii biotechnologicznych, jak również licznych publikacji związanych z transhumanizmem, posthumanizmem i digitalizacją służby zdrowia.

 

Kazimierz Cięciak - absolwent kierunku finanse i bankowość, specjalność: finanse publiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik programu liderów Uniwersytetu w Cambridge, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zdrowiem. Z firmą Comarch Healthcare związany od roku 2017. Zajmuje się m.in. obszarem telemedycyny, elektronicznej informacji medycznej i możliwościami zastosowań AI w medycynie. Obecnie na stanowisku dyrektora Product Managementu i Konsultingu, poprzednio pełnił role Konsultanta ds. Rozwiązań Biznesowych i Product Development Managera. Wcześniej przez 18 lat pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie zajmował się m.in. usprawnieniem procesów logistycznych i nadzoru nad majątkiem. Był członkiem Stowarzyszenia Pracowników Niemedycznych Opieki Zdrowotnej. Autor publikacji „Zastosowanie systemu RFID / RTLS w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie do identyfikacji majątku”, „System identyfikacji sprzętu medycznego i problem kadrowy polskich szpitali - szanse i perspektywy”, „Logistyka szpitalna”. Pasjonat wykorzystania nowoczesnych technologii wpływających na możliwości poprawy zdrowia i jakości życia.

 

Dr n.med. Jerzy Friediger - w 1967 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. W latach 1967-1973 studiował na Akademii Medycznej w Krakowie, po czym przez dwa lata pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Kraków-Balice. Od 1975 roku związany zawodowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów. W roku 1977 uzyskał pierwszy, a w 1983 drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (od 1999 z-ca ordynatora); od 2005 doktor nauk medycznych. W latach 2009-2016 zasiadał w Radzie Miasta Krakowa, był przewodniczącym Komisji Zdrowia i Profilaktyki RMK. W strukturach Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i Naczelnej Rady Lekarskiej działa od 1997 roku. Od 2015 r. pełnił funkcję społecznego doradcy prezydenta miasta Krakowa ds. ochrony zdrowia. W 2016 roku został dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Uczestnik (jako chirurg) i współorganizator czterech wyjazdów charytatywnych do Kamerunu i jednego na Madagaskar. Lekarz trzech wypraw himalajskich..

 

Kazimierz Murzyn - członek grupy strategicznej SCANBALT i Rady Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2019-2020. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego. Członek Rady Sano-Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Międzynarodowa Fundacja Badawcza. Członek Komitetu Biotechnologii PAN. Jest animatorem współpracy w ramach klastra LifeScience Kraków (Krajowego Klastra Kluczowego) – ekosystemu wspierającego innowacje dla zdrowia i jakości życia w regionie Małopolski. Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz transferem wiedzy i technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakości życia. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami oraz w dziedzinie analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się.

 

Bartłomiej Wielogórski –współzałożyciel firmy Prodromus SA, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Wyższej Szkoły Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych firmach korporacyjnych, jak i organizacjach różnej wielkości, także jako konsultant i trener biznesu. Firma Prodromus, którą zarządza, projektuje, produkuje i sprzedaje roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych. Spółka jest obecna na trzech kontynentach w kilkunastu krajach świata i jest uważana za jedną z 5-10 najważniejszych firm w branży.

 

Dr hab. Rafał Kurczab - absolwent I LO w Tarnowie na profilu biologiczno-chemicznym. W 2005 roku ukończył chemię na tarnowskiej PWSZ (obecnie Akademia Nauk Stosowanych), a dwa lata później obronił pracę magisterską na Wydziale Chemii UJ. Jest pierwszym w historii ANS absolwentem tarnowskiej uczelni ze stopniem doktora habilitowanego (2019). Od 2008 roku związany z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie do dziś rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem metod chemoinformatycznych, bioinformatycznych, kwantowo-mechanicznych oraz sztucznej inteligencji w poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwnowotworowym. Od 2012 roku jest również starszym wykładowcą w Zakładzie Chemii ANS, w której oprócz dydaktyki jest również mocno zaangażowany w rozwój naukowy uczelni. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, m.in.: stypendium START dla młodych wybitnych naukowców (2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015-18), nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca (2018). Jest autorem lub współautorem 54 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Kilkanaście miesięcy temu znalazł się w gronie laureatów programu LIDER dla najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Dzięki grantowi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zbudował zespół, który zajmuje się stworzeniem pierwszego na świecie prototypu platformy obliczeniowej wspierającej proces tworzenia nowych leków.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski