Nabór uzupełniający na ławników

Ruszył nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądowych w Tarnowie na kadencję 2020-2023. W wyniku przeprowadzonego naboru ławnikami ma zostać sześć osób. O konieczności przeprowadzenia naboru uzupełniającego kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy poinformował prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Ławnikiem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30, a nie przekroczyła 70 lat. Ponadto osoba ta musi posiadać zatrudnienie, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w Tarnowie co najmniej od roku, a stan zdrowia musi pozwalać jej pełnić obowiązki ławnika. Jednym z warunków jest również posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Dodatkowo osoba ta powinna wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Osoby chcące wziąć udział w naborze muszą złożyć: kartę zgłoszenia, stosowne oświadczenia oraz listę osób popierających kandydata. Szczegółowe informacje o warunkach naboru oraz formularze dokumentów można znaleźć ma stronie: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1747069,nabor-uzupelniajacy-kandydatow-na-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2020-2023.html. Tam dostępna jest także informacja o naborze, którą uzyskać można również telefonicznie pod numerami 14 68-82-809 lub 14 68-82-709.