Nagroda im. Tadeusza Tertila - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nagroda im. Tadeusza Tertila

Od 2007 roku autorzy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim, ubiegać mogą się o nagrodę im. Tadeusza Tertila.

W tym roku nagroda tradycyjnie przyznana będzie w dwóch kategoriach: najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej (w obu przypadkach warunkiem niezbędnym jest obrona pracy w roku akademickim 2020/21). W wypadku prac magisterskich wyodrębnione są przy tym dwie podkategorie: nauki humanistyczne i społeczne oraz pozostałe dziedziny nauki i sztuki.

Oceny prac dokonają członkowie kapituły, w skład której wejdzie po dwóch przedstawicieli Gminy Miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 14 tysięcy złotych. Oprócz nagrody pieniężnej, laureaci otrzymają dyplom i pamiątkową statuetkę. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbędzie się 30 października.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski