Nagrody Miasta Tarnowa i stypendia artystyczne

W tym roku po raz kolejny przyznane zostaną Nagrody Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej oraz stypendia artystyczne. Kandydatów do nagród zgłaszać można do środy 15 kwietnia, wnioski o stypendia przyjmowane będą natomiast do piątku 15 maja.

Tarnów od wielu już lat wspiera artystów i docenia osoby upowszechniające kulturę oraz mecenasów kultury. Podobnie jak w poprzednich latach Nagrody Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej przyznawane będą w pięciu kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (nagroda 7 tysięcy złotych), za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (5 tysięcy), Mecenas Kultury Tarnowa, Nadzieja Roku (5 tysięcy) oraz nagroda honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (10 tysięcy).

W ubiegłym roku uhonorowani zostali: Wiesława Hazuka w dziedzinie twórczości artystycznej, Marcin Lewandowski za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, Fundacja Bema20 – Mecenas Kultury Tarnowa, Michał Niedbała – Nadzieja Roku oraz Otto Schier – nagroda honorowa za całokształt pracy.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata do nagrody należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie www.kultura.tarnow.pl i wysłać ją – do 15 kwietnia- na adres w.kultury@umt.tarnow.pl

 

Stypendia artystyczne to wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Mają charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować swoje projekty, pozwolą realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom, Stypendia w wysokości 5 tysięcy złotych przyznawane będą w dziedzinach: literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru oraz filmu.

Wniosek o stypendium – jego wzór dostępny jest poniżej – składać można do 15 maja w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7.

(sm)