Nagrody dla młodych ekologów

W związku z zakończeniem kampanii „Tarnowscy ekostrażnicy na tropie problemów środowiskowych – różne oblicza ekologii”, w środę 16 października odbędzie się podsumowanie organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa konkursów ekologicznych: „Bioróżnorodność oczami małych ekologów” oraz „Recyklingowe rady na odpady – sposoby na zmniejszenie ilości odpadów w środowisku”.

Do konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej „Bioróżnorodność oczami małych ekologów”, którego głównym celem było zrozumienie istoty różnorodności biologicznej występującej w otaczającym nas świecie, zgłosiło się 18 tarnowskich przedszkoli. Wykonane prace cechowały się wysokim poziomem artystycznym, dużymi wartościami merytorycznymi oraz ciekawym przesłaniem ekologicznym.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody: Przedszkolu Publicznemu nr 24 (pierwsze miejsce), Przedszkolu Publicznemu nr 3 (drugie miejsce) oraz Przedszkolu Publicznemu nr 33 (trzecie miejsce). Wyróżniono także plakaty wykonane przez: Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 6, Przedszkole Publiczne nr 14, Przedszkole Publiczne nr 32, Specjalne Przedszkole w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Przedszkole w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka.

Dla pozostałych przedszkoli biorących udział w konkursie, organizatorzy przygotowali pamiątkowe dyplomy oraz zabawki edukacyjne.

 

W konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej „Recyklingowe rady na odpady – sposoby na zmniejszenie ilości odpadów w środowisku” uczestniczyło osiem tarnowskich placówek oświatowych. Głównym celem konkursu było kształtowanie prawidłowych postaw zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Najwyżej ocenione zostały prezentacje wykonane w Szkole Podstawowej nr 9 i Zespole Szkół Specjalnych Przyszpitalnych (ex aequo pierwsze miejsce), Szkole Podstawowej nr 8 i XX Liceum Ogólnokształcącym (ex aequo drugie miejsce) oraz Szkole Podstawowej nr 17 i Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych (ex aequo trzecie miejsce).

Wyróżniono także dwie pozostałe prezentacje zaprezentowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

Wszystkie szkoły otrzymają nagrody w postaci zestawów edukacyjnych do samodzielnego stworzenia oraz ciekawych gier ćwiczących pamięć i kreatywność.

 

Kampania „Tarnowscy ekostrażnicy na tropie problemów środowiskowych – różne oblicza ekologii”, dofinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

(sm)