Nagrodzono najlepszych w akcjach ekologicznych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nagrodzono najlepszych w akcjach ekologicznych

Na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku Kantoria odbyło się dzisiaj podsumowanie, prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, akcji ekologicznych mających na celu ograniczenie odpadów w środowisku.

 

Wręczanie nagród na Kantorii

W ramach akcji „Zbieramy zużyte baterie”, ponad 6.5 ton zużytych baterii nie trafiło wraz z innymi odpadami na składowisko. Do zbiórki włączyło się 47 placówek oświatowych z terenu naszego miasta. Wśród przedszkoli pierwsze miejsce zajęło Niepubliczne Przedszkole „BAJKA”, a kolejne lokaty przypadły w udziale PP nr 4 i PP nr 8. Wśród szkół trzy pierwsze miejsca zapewniły sobie natomiast: SP nr 9, SOSW im. Eugenii Gierat oraz Bursa Międzyszkolna. Wyróżniono ponadto przedszkola nr 3, 5, 14, 20, 32, 33 i 34, Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” oraz szkoły podstawowe nr 10, 11, 18, 20 i 23.

Dzięki akcji „Drugie życie odpadów - zbiórka opakowań plastikowych” udało się „uratować” 5385 kg opakowań z tworzyw sztucznych, które trafiły do recyklera w celu ich przetworzenia. W tym przypadku pierwsze lokaty zajęły PP nr 34 i SP r 9, drugie PP nr 1 i Bursa Międzyszkolna, a trzecie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom”. Wyróżnienia trafiły natomiast do POW „Słoneczny Dom” i im. Janusza Korczaka oraz SP nr 10.

Akcja „Zbieram, segreguję, odzyskuję” pozwoliła z kolei na zebranie ponad 4 ton (dokładnie 4025 kilogramów) makulatury. W tym przypadku najlepsze okazały się: PP nr 4 i SP nr 18, drugie miejsca zapewniły sobie PP nr 32 i SP nr 24, a trzecie PP nr 26 i ZSO nr 6. Wyróżnienia trafiły do rąk przedstawicieli Bursy Międzyszkolnej, SP nr 2 oraz PP nr 1.

W ramach akcji „Posprzątajmy razem Tarnów”, dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych, wędkarzy z Tarnowskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz wychowankom Zakładu Poprawczego w Tarnowie, udało się uprzątnąć m.in. teren wokół Kantorii, Wątoku, a także wzdłuż dawnego Owintaru.  Łącznie zebrano ponad pół tony odpadów pochodzących z nielegalnych wysypisk odpadów. Podczas dzisiejszej uroczystości, podziękowania za udział w akcji odebrały: przedszkola na 13, 14, 15, 18, 24, 27, 32, Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, szkoły podstawowe nr 1, 11, 15 i 25, Katolicka Szkoła Podstawowa, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, XX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zakład Poprawczy.

Nagrody i dyplomy dla wyróżnionych placówek wręczał dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, Marek Kaczanowski. Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez dzieci z Publicznego Przedszkola nr 20.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski