Najlepsze prace nagrodzone - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Najlepsze prace nagrodzone

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Tarnów 690”. Wpłynęły 73 prace, z czego ostatecznie do drugiego etapu wybrano łącznie 40 prac. Zgodnie z regulaminem prace nagrodzono z podziałem na kategorie wiekowe i tematyczne oraz przyznano wyróżnienia. Konkurs został zrealizowany z okazji 690. rocznicy lokacji naszego miasta.

konkurs Tarnów 690

Celem konkursu było kształtowanie szacunku wobec swojej małej ojczyzny wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o postaci założyciela Tarnowa – Spycimira Leliwity i historycznym dziedzictwie 690 lat historii miasta. Konkurs miał też zachęcić młode pokolenie do próby nowego spojrzenia na Tarnów.

Plastyczna rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach tematycznych: TARNÓW 690 oraz TARNÓW-NOWE SPOJRZENIE. Każdą z nich podzielono na kategorie wiekowe. Zgłaszana do konkursu praca miała mieć formę plakatu – wykazywać jego cechy informacyjne, jak i plastyczne. Młodzi twórcy mogli korzystać z różnych środków plastycznego przekazu, m.in. rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii oraz innych technik mieszanych płaskich.

- Urzekła nas różnorodność prac, swieze podejście do tematu, w szczególności do tematu Tarnów – Nowe Spojrzenie. Przeprowadzenie konkursu nie było łatwe, ale wszyscy się postarali i zaangażowali. Szkoły były cały czas aktywne pomimo pandemii i za to wszystkim dziękujemy – powiedziała Maria Zawada-Bilik, z Biura Promocji UMT i jedna z jurorek konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a laureaci konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad trzech tysięcy złotych. Zgłoszone do konkursu prace zostaną zamieszczone na miejskiej stronie w galerii zdjęć. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie na Sali Lustrzanej lub nagrody zostaną przekazane do szkół, o czym organizatorzy informują szkoły i nagrodzonych.

 

Wyniki konkursu:

„TARNÓW 690” – kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. V-VIII

Wyróżnienia

Karolina Dudek – ZSS,

Martyna Klasa – ZNSP,

Weronika Pacocha - SOSW

III miejsce (równorzędne)

Tomasz Szczepański – SOSW,

Natalia Zielińska – SOSW

II miejsce

Dagmara Gromniak – SP nr 14

I miejsce

Kinga Popek – Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących 

„TARNÓW 690” – kategoria SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Wyróżnienia

Magdalena Wójcik – ZNSS,

Konrad Radliński – ZSP,

Kinga Fido – ZNSS,

Angelika Stanisławska – ZNSS,

Michał Radliński – ZNSS

III miejsce

Wiktoria Panek – ZSOiT

II miejsce (równorzędne)

Anna Zachara – ZST Tarnów-Mościce,

Klaudia Olchowy – SOSW

I miejsce (równorzędne)

Leon Piwowarczyk – ZST Tarnów-Mościce,

Piotr Łesyk – ZST Tarnów-Mościce

„TARNÓW – NOWE SPOJRZENIE” – kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I-IV

Wyróżnienia

Anna Skrobot – SP nr 2, Krystian Gniewek – SOSW,

Maja Dudasz – SP nr 2, Patryk Lorenta – SOSW,

Kacper Mróz – SP Integracyjna nr 25,

Adrian Błanek – SP nr 2

III miejsce

Zofia Kapustka – Pałac Młodzieży

II miejsce

Aleksandra Kułaga – SP nr 18

I miejsce

Lena Słowik – PM

„TARNÓW – NOWE SPOJRZENIE” – kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE kl. V-VIII

Wyróżnienia

Milena Jurasz – SP nr 1,

Nikola Cichoń – SP nr 14,

Dominik Gołczewski-Kołacz – SPS dla Niesłyszących i Słabosłyszących,

Amelia Jurasz – SP nr 1,

Jan Konopacki

III miejsce

Igor Padło – SOSW

II miejsce

Justin Heilke – ZNSS

I miejsce

Tymon Szułakiewicz – SP nr 9

„TARNÓW – NOWE SPOJRZENIE” – kategoria SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Wyróżnienia

Mikołaj Więcław – TS dla Niesłyszących i Słabosłyszących,

Anna  Malinowska – TS dla Niesłyszących i Słabosłyszących

III miejsce (równorzędnie)

Piotr Kędryna – BSS,

Dominika Jaworska – I LO

II miejsce

Kinga Trojanowska – ZNSS

I miejsce

Olga Tomasik – III LO

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(pm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski