Narodowy Spis Powszechny w pytaniach i odpowiedziach, cz. III

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Udział w nim jest obowiązkowy, spisać się musi każda osoba w Polsce. Wciąż jednak wielu mieszkańców podchodzi do obowiązku spisowego niechętnie, ze względu na brak znajomości zasad. Dlatego zapraszamy na cykl artykułów, w których będziemy udzielać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Narodowy Spis Powszechny, baner

Wymeldowałam się z pobytu stałego w Polsce, mieszkam za granicą ale mam tutaj mieszkanie. Czy muszę się spisać?

Nie, jeśli ktoś mieszka na stałe za granicą i wymeldował się z pobytu stałego w Polsce nie jest objęty spisem. Mieszkanie powinno być spisane przez osobę przebywają w nim.

Mieszkam na stałe w Norwegii, mam tam obywatelstwo, ale nadal jestem zameldowana na pobyt stały w Polsce, nie planuję powrotu, jedynie okazjonalne przyjazdy. Czy mam wziąć udział w spisie?

Tak, trzeba się spisać ze względu na polskie obywatelstwo i brak wymeldowania z pobytu stałego w Polsce. Spisu można dokonać przez internet, nie trzeba przebywać wtedy w kraju.

Warto pamiętać, że informacje dotyczące miejsca zamieszkania należy podać według stanu na dzień 31.03.2021. W sytuacji, kiedy mieszkamy za granicą, ale w tym dniu przebywaliśmy w Polsce, należy wskazać miejsce zamieszkania za granicą, w tym wypadku „Norwegia”.

Czy przebywając na urlopie za granicą powinniśmy podać tamtejszy adres zamieszkania?

Nie. Należy podać adres zamieszkania w Polsce.

Pracuję za granicą, ale moja żona i dziecko mieszkają w Polsce. Przyjeżdżam tylko na święta. Jak mam się spisać?

W sytuacji, kiedy do Polski przyjeżdża się sporadycznie (rzadziej niż co najmniej dwa razy w miesiącu), powinno się wskazać, że 31 marca 2021 mieszkało się za granicą.

Mąż wyjechał za granicę kilka lat temu i zaginął. Obecnie toczy się w sądzie postępowanie o uznanie go za zmarłego, ale do 31 marca nie wydano jeszcze postanowienia. Czy powinnam go spisać?

Jeśli małżonek jest nadal zameldowany w Polsce należy go spisać, ponieważ według informacji na dzień 31 marca przebywał za granicą.

Czy cudzoziemiec mieszkający w Polsce powinien się spisać?

Tak, należy wtedy się spisać pod adresem miejsca zamieszkania w Polsce, rodzaj meldunku nie ma tutaj znaczenia.

Pochodzę z Ukrainy, a do Polski przyjechałam w związku z pracą opiekunki. Czy mogę zaznaczyć w ankiecie, że mieszkam w Polsce tylko czasowo?

Należy odpowiedzieć zgodnie z własnym odczuciem. Jeśli czuje Pani, że stałe miejsce zamieszkania jest za granicą, na Ukrainie, trzeba zaznaczyć w pytaniu dotyczącym charakteru zamieszkania w Polsce odpowiedź „czasowym”.

Co w przypadku współlokatorów, którzy są z innego kraju i nie mają numer PESEL?

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL istnieje możliwość zaznaczenia opcji „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”.

(mt)

Na podstawie informacji ze strony spis.gov.pl.