Naukowiec z PWSZ w elicie młodych polskich badaczy

Doktor Rafał Kurczab z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został laureatem dziewiątej edycji programu LIDER dla młodych naukowców. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w wysokości 1,2 mln złotych) będzie mógł zbudować zespół, który zajmie się stworzeniem pierwszego na świecie prototypu platformy obliczeniowej, wspierającej naukowców oraz przemysł farmaceutyczny w procesie tworzenia nowych leków.

Praca nad nowymi medykamentami najczęściej kojarzy się z „klasycznym” laboratorium. Okazuje się jednak, że coraz częściej chemicy korzystają z rozwiązań informatycznych, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. To jednak nie wszystkie korzyści, jakie niesie opracowanie wspomnianej platformy. - Mój pomysł polega na stworzeniu uniwersalnego narzędzia, z którego będą mogły korzystać zespoły pracujące nad nowymi lekami o dowolnym profilu działania – tłumaczy dr Rafał Kurczab.

Projekt, realizowany w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, zakłada nie tylko stworzenie platformy obliczeniowej, ale także, a może przede wszystkim, wdrożenie jej na potrzeby przemysłu. - Dlatego, tak ważnym, ostatnim etapem naszej pracy będzie sprawdzenie działania platformy na konkretnym przykładzie. Wybraliśmy schorzenie pod nazwą ból neuropatyczny, które stanowi obecnie wielkie wyzwanie i niemałą zagadkę dla świata medycyny: tak lekarzy, jak i farmakologów – dodaje tarnowski naukowiec.

Zespół dr. Rafała Kurczaba składał będzie się wyłącznie z młodych naukowców. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje bowiem środki wyłącznie badaczom, którzy nie ukończyli 35 lat. Oprócz lidera tworzyć go będą: biochemik, chemoinformatycy, bioinformatycy, inżynierowie oprogramowania oraz specjalista od sztucznej inteligencji. Realizacja przedsięwzięcia potrwa około trzech lat.

***

Doktor Rafał Kurczab urodził się w 1983 roku. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). W 2005 roku ukończył chemię na PWSZ w Tarnowie, a dwa lata później obronił pracę magisterską na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku związany jest z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie do dziś rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze, związane z wykorzystaniem metod chemoinformatycznych, bioinformatycznych, kwantowo-mechanicznych oraz sztucznej inteligencji w poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwnowotworowym. Od 2012 roku jest również starszym wykładowcą w Zakładzie Chemii PWSZ. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, m.in.: otrzymał stypendium START dla młodych wybitnych naukowców (2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015-18) oraz nagrodę rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe młodego naukowca (2018). Jest autorem lub współautorem 43 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR.

(sm)

fot. Archiwum NCBiR