Nie będzie wyborów do Rady Osiedla nr 16

W poniedziałek, 13 września upłynął wydłużony termin składania zgłoszeń kandydatów do Rady Osiedla nr 16 Zielone, w związku z zarządzonymi wyborami do tej rady.

Tarnów z góry

Wpłynęło łącznie 15 zgłoszeń, co oznacza, że nie osiągnięto wymaganego minimum 16 kandydatów. Zgodnie ze statutem Rady Osiedla, liczba kandydatów na członków rady powinna być bowiem większa od liczby jej członków.

W związku z tym, zaplanowane na niedzielę, 10 października wybory do Rady Osiedla nr 16 Zielone, nie zostaną przeprowadzone.

(sm)