Nowe spojrzenie na miasto - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nowe spojrzenie na miasto

Na realizację własnego projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”, w ramach programu „Rozwój lokalny” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Tarnów otrzymał 3,371 miliona euro. Program ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast w Polsce, właśnie wystartowała jego realizacja.

Tarnów

Program przeszedł pozytywnie dwa etapy kwalifikacji, zapoczątkowane jeszcze w 2019 r. i Tarnów znalazło się w gronie 29 polskich miast, które otrzymały dofinansowanie. W ubiegłym tygodniu prezydent Roman Ciepiela podpisał z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorzem Pudą, umowę w sprawie projektu nr 29/2021/RL pn. „Tarnów – Nowe Spojrzenie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. To umożliwiło przekazanie miastu kwoty 15 328 498,86 zł i rozpoczęcie realizacji programu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”.

Tarnów starał się o dofinansowania z funduszy norweskich na dwa różne cele. Pierwszy związany jest z szeroko rozumianą kultura, drugi z programem rozwoju lokalnego. Jest to cały pakiet przedsięwzięć, który skierowany jest w części do mieszkańców, w części do samorządów i jednostek samorządowych.

Zaproponowana w miejskim projekcie pn. „Tarnów. Nowe spojrzenie” koncepcja rozwoju uzyskała ponad 3,371 mln euro dofinansowania. Zawarte w niej przedsięwzięcia, zarówno dotyczące tzw. „miękkich” dziedzin, jak i inwestycji, dążą przede wszystkim do wykorzystania wewnętrznych potencjałów Tarnowa.

Prezydent Roman Ciepiela, który aktywnie brał udział w pracach nad każdym etapem tworzenia tarnowskiego projektu podkreśla, że podstawowym jego celem jest likwidacja barier tłumiących lokalne impulsy rozwojowe, w szczególności poprzez prowadzenie działań wzmacniających dialog wewnątrzmiejski i współpracę różnych środowisk. Działania te mają m.in. wspierać lokalną przedsiębiorczość i rynek pracy oraz podnosić atrakcyjność miasta jako miejsca do zamieszkania.

- Chciałbym, aby realizacja projektów ze zbioru pod hasłem „Tarnów. Nowe spojrzenie” przybliżyła nas do zakładanej wizji naszego miasta, którą można, oczywiście w dużym skrócie, sprowadzić do trzech założeń – mówi prezydent Roman Ciepiela. – Moim zdaniem powinno to być miasto dialogu i partnerskiej współpracy, tworzące poczucie wspólnotowości wśród mieszkańców, miasto wzmacniające więzi i poczucie dumy z bycia jego mieszkańcem, miasto atrakcyjne do życia, dające satysfakcję swoim mieszkańcom i przyciągające osoby podejmujące decyzje o wyborze miejsca do zamieszkania, miasto zapewniające dostępność usług publicznych i przestrzeni miejskich o wysokiej jakości. To także miasto stawiające na nowoczesną gospodarkę, generującą miejsca pracy odpowiadające aspiracjom wykształconych osób z miasta i regionu, miasto wzmacniające lokalną przedsiębiorczość, promujące wewnętrzną współpracę oraz lokalne wybory konsumenckie.

W projekcie „Tarnów. Nowe spojrzenie” 16 zadań na 55 wszystkich opracowało osiem stowarzyszeń, fundacji i instytucji, które otrzymają na ich realizację łącznie 3 mln 142 tys. zł. Dotyczą one projektów, które będą realizowane przez: Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie, Stowarzyszenie Made in Tarnów, Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie, Polskie Forum Klimatyczne, Fundację EduMocni, Fundację Auxlilium, Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie i Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Zakwalifikowanie się do programu „Rozwój lokalny” i otrzymanie dofinansowania nie było zadaniem łatwym, bowiem o pieniądze starało się 255 miast. W drugim etapie komisja konkursowa wyłoniła 50 miast, a do finału przeszło 29 miast, w tym Tarnów, który w gronie wszystkich aplikujących 255 miast zajął najwyższą lokatę, uzyskując łączną punktację 203,67.

- Oceniający jednoznacznie określili, iż tarnowski projekt był najbardziej dopracowany, spójny, najlepiej odpowiadał na obecne wyzwania i wskazywał na możliwości wykorzystania wewnętrznych potencjałów miasta. Wielkie gratulacje należą się wszystkim, którzy pracowali nad projektem – podkreśla prezydent Tarnowa.

* * *

Fundusze norweskie i EOG są coraz bardziej popularną formą dofinansowania, po które sięgają różne, mniejsze miasta z Polski. Tarnów należy do jednych z nich. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w skrócie fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, która pochodzi z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Finansowy wkład tych krajów, niebędącymi członkami Unii Europejskiej, ma w zmniejszyć nierówności społeczno-ekonomiczne oraz umocnić stosunki z państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i Wschodniej. W zamian za pomoc finansową darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

W przeszłości Tarnów skorzystał już funduszy norweskich. Miasto kilka lat temu dostało dofinansowanie, w ramach którego wykonano termomodernizację obiektów oświatowych.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski