O szansach i wyzwaniach miast historycznych w Tarnowie

Czy wielowiekowe dziedzictwo historyczne może być siłą napędową miasta? W jaki sposób nim zarządzać, aby zintegrować kulturę, biznes i turystykę? I… czy jest to w ogóle możliwe? Na te i podobne pytania będą odpowiadać uczestnicy oraz prelegenci konferencji „Miasto historyczne – szansa czy ograniczenie?”, która odbędzie się 16 czerwca w Sali Lustrzanej. Rozpoczynające się o godz. 10 wydarzenie poprowadzi dziennikarka i promotorka kultury Bogna Świątkowska.

Tarnów, jak wiele innych miast historycznych, musi zmierzyć się wyzwaniami współczesnego świata. Od miejsc atrakcyjnych historycznie oczekuje się bowiem z jednej strony intensywnej promocji i ochrony zabytków kultury i architektury, z drugiej natomiast organizacji przestrzeni miasta w taki sposób, aby jej przekształcanie podnosiło komfort życia mieszkańców, wspierało rozwój przedsiębiorczości, a także przyciągało turystów. - Każdy z tych aspektów jest równie istotny, a kompromisu nie da się wypracować inaczej, jak poprzez dialog, dlatego serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej konferencji. Będziemy rozmawiać o wyzwaniach, obowiązkach i kłopotach, jakie stoją przed miastami historycznymi, do grona których należy Tarnów – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Pierwszym punktem konferencji będzie dyskusja na temat historycznego dziedzictwa Tarnowa. Udział w niej wezmą: zastępca dyr. Muzeum Okręgowego w Tarnowie dr Marcin Borys, diecezjalny konserwator zabytków ks. dr Piotr Pasek, małopolski wojewódzki konserwator zabytków dr hab. Monika Bogdanowska oraz kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Andrzej Szpunar.

Następnie o roli dziedzictwa historycznego w budowaniu marki miejsca turystycznego opowie dr Bartłomiej Walas, prowadzący projekt miasta Krakowa „Miasta Historyczne 3.0”, nauczyciel akademicki, posiadający wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Uczestnicy konferencji wysłuchają również wykładu „Studium przypadku – Zamość miasto na liście światowego dziedzictwa UNESCO”, który wygłosi Andrzej Urbański, zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

Kolejnym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny, w którym oprócz prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli udział wezmą: proboszcz parafii katedralnej ks. dr Adam Nita, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska z Fundacji Centrum Architektury oraz tarnowscy przedsiębiorcy – Anna Daraż (właścicielka Ana Belle Patissere), Paweł Kucharczyk (restauracja „U Jana”) oraz Mariusz Przywara (Aparthotel „Zakątna”). Tematem ich rozmowy będzie „Ochrona i rozwój miast historycznych”. Po jej zakończeniu uczestnicy odpowiadać będą na pytania zadawane z sali oraz online.

Po krótkiej przerwie, głos zabierze dr Andrzej Siwek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który wygłosi wykład „Pomnik historii, krok po kroku”. Ostatnim punktem konferencji będzie miejska dyskusja „Wyprawa po złote runo – współtworzenie miejskiego sukcesu” z udziałem: eksperta programu rewitalizacji Tarnowa dr Marzeny Bac, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie dr. Jakuba Kwaśnego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Zmieńmy Stare Miasto Tarnów Roberta Cichonia, Agnieszki Rasmus-Zgorzelskej z Fundacji Centrum Architektury, dyrektora Fundacji Auxilium w Tarnowie dr. Marcina Rzegockiego oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Starówka Grzegorza Mazura.

Konferencja będzie transmitowana na miejskiej stronie internetowej tarnow.pl. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowskie Centrum Informacji.

(lb, sm)