Obostrzenia w poruszaniu się

Podczas wczorajszej konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Są wśród nich: całkowity zakaz zgromadzeń, ograniczenie liczby pasażerów komunikacji publicznej oraz ograniczenie uczestników uroczystości religijnych do pięciu osób.

Do soboty 11 kwietnia włącznie nie będzie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc dojazdów do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Każdy pracownik, jak również osoba prowadząca firmę lub działalność rolną ma prawo dojechać do pracy oraz udać się po zakup towarów i usług związanych z działalnością zawodową. Swobodnie poruszać mogą się również wolontariusze działający na rzecz walki z koronawirusem i pomagający osobom przebywającym na kwarantannie oraz takim, które nie powinny wychodzić z domu. Przemieszczać można się również w celu zrobienia niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza czy wyprowadzenia psa. Pamiętać jednak należy, że odbywać się to może – obostrzenie to nie dotyczy rodzin – jedynie w grupie do dwóch osób.

Działać będą w tym okresie środki transportu publicznego, może być w nich jednak zajęta jedynie połowa miejsc siedzących. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można spotykać się jedynie z najbliższymi. Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą osób chcących uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religjnym. Tutaj wprowadzono jednak zasadę, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Obowiązują ponadto nadal wszystkie wprowadzone wcześniej ograniczenia.