Oceńmy urząd i urzędników!

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Tarnowa przygotował krótką internetową ankietę, poprzez wypełnienie której tarnowianie mogą ocenić działalność urzędu i urzędników. Wyniki ankiety mają służyć doskonaleniu pracy tej miejskiej instytucji. Ankieta dostępna jest pod  tym adresem.

Podstawowym zadaniem Urzędu Miasta Tarnowa jest wypełnianie zadań zdań publicznych, które określone zostały przepisami prawa. W największym skrócie to nic innego, jak świadczenie usług dla mieszkańców naszego miasta, które powinny być jak najbardziej profesjonalne, charakteryzować się wysokim standardem, powinny uwzględniać potrzeby i oczekiwania osób odwiedzających urząd i kontaktujących się z urzędnikami podczas załatwiania swoich spraw.

- Liczę, że mieszkańcy naszego miasta zainteresują się ankietą, przy jej pomocy przekażą nam swoje opinie o naszej pracy, zganią za niedociągnięcia i uchybienia – oczywiście o ile z takimi mieli do czynienia – pochwalą za to, co dobre, podzielą się uwagami i sugestiami, które pozwolą podnieść jakość naszej pracy – mówi prezydent Roman Ciepiela.

Aby móc doskonalić pracę urzędu konieczne są opinie, spostrzeżenia i uwagi tarnowian, którzy bywają w urzędzie. Temu właśnie ma służyć ankieta, która dostępna jest do wypełnienia online pod tym adresem. Ankieta dostępna jest również we wszystkich wydziałach UMT w formie papierowej, można ją wypełnić i złożyć.

Wyniki ankiety zostaną wnikliwie przeanalizowane i będą jednym z czynników służących doskonaleniu jakości usług świadczonych przez urząd.

Liczymy na duży odzew tarnowian i z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety i rzetelne oceny.