Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów

Od jutra wchodzi w życie obowiązek składania przez właścicieli lub zarządców budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Nowe przepisy związane są z nowelizacją ustawy termomodernizacynej i stworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków.

Tarnów z góry

Od 1 lipca na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ uruchomiona zostanie aplikacja, dzięki której deklarację wypełnić będzie można drogą elektroniczną. Opcja ta wymaga posiadania elektronicznego dowodu osobistego, podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Tarnowianie, którzy nie będą mogli spełnić tego obowiązku przez internet, mogą wypełnić deklarację w formie papierowej – formularz A przeznaczony jest dla budynków i lokali mieszkalnych, formularz B dla pozostałych – i wrzucić ją do urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 lub przesłać pocztą na adres UM Tarnowa (ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów).

Właściciele lub zarządcy istniejących budynków składać mogą deklaracje do 30 czerwca przyszłego roku. W przypadku budynków nowooddawanych do użytku, termin ten wynosi natomiast 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski