Od poniedziałku wraca stacjonarna pomoc prawna

Od najbliższego poniedziałku, 17 maja, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach na terenie Tarnowa ponownie odbywać będzie się stacjonarnie.

Urząd Miasta Tarnowa, w którym mieszczą się dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na terenie naszego miasta działają trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej, w których pomoc udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich.

Z bezpłatnej pomocy prawnej korzystać może każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem jej uzyskania jest złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia takich kosztów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie zainteresowanego o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących sprawy, w której oczekuje on pomocy oraz o przysługujących mu uprawnieniach i spoczywających na nim obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu, a także sporządzenie projektów odpowiednich pism.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przeznaczone jest natomiast głównie dla osób zadłużonych oraz potrzebujących porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje, w tym wykaz punktów wraz z godzinami dyżurów, dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,286815,informacje-dotyczace-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa (tel. 14 688 27 09 w godzinach pracy urzędu) lub mailowo: npp@umt.tarnow.pl. Istnieje również możliwość rejestracji internetowej. Dokonać można jej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnow.

 (sm)