Odpady ważone na drodze

W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych przy ulicy Komunalnej w Tarnowie działa już nowoczesna samochodowa waga najazdowa, z której korzystają pojazdy wożące odpady. Zamontowana na początku b.r., zastąpiła wysłużoną wagę, działającą od kilkunastu lat.

Aby dostarczyć odpady do zakładu PUK lub je stamtąd wywieźć, każdy pojazd musi wjechać na wagę najazdową, gdzie jest ważony. Zadaniem PUK jest prowadzenie ścisłej ewidencji odpadów w specjalnym programie komputerowym, właśnie na podstawie ich masy.

Główną przyczyną wymiany dotychczasowej wagi były jej niewystraczające już wymiary. – W ostatnich latach znacząco zmienił się tabor samochodów przywożących odpady. Dawniej dowożone były głownie klasycznymi „śmieciarkami”, bądź krótkimi autami ciężarowymi, które w całości mieściły się na przystosowanych do ich wymiarów wagach. I taka właśnie waga u nas funkcjonowała. Natomiast obecnie coraz częściej odpady przywożone są na składowisko bardzo długimi pojazdami – wyjaśnia Piotr Zieliński, zastępca kierownika Składowiska PUK.

Mowa o ciągnikach siodłowych z naczepą lub ciężarówkach z przyczepą. Takie pojazdy nie mieściły się na dotychczasowej wadze, wobec czego stosowano tzw. ważenie złożone, czyli najpierw ciągnik, potem naczepę. To powodowało stratę czasu i istniało ryzyko błędu w odczycie.

Stara waga miała 12 metrów długości, nowa ma 18, zastosowano w niej nowocześniejsze rozwiązania techniczne i pozwala na działanie nawet w ekstremalnie trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas mrozów.

– Waga kosztuje 69 tys. złotych, ale wynegocjowaliśmy z dostawcą, że weźmie w rozliczeniu starą wagę, więc zaoszczędziliśmy 20 tys. zł. W tej cenie otrzymaliśmy usługę obejmującą demontaż starej wagi oraz dostawę, montaż i legalizację nowej – podsumowuje Tomasz Gut, wiceprezes PUK.