Odwołanie ograniczeń w pracy Urzędu Miasta OD 6 LIPCA

Od najbliższego poniedziałku, 6 lipca odwołana zostanie większość ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Tarnowa.

Budynek Urzędu Miasta Tarnowa

Wizyta w Urzędzie Miasta nie będzie już m.in. wymagała uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zniknie również konieczność umieszczania pism niewymagających potwierdzenia wpływu w odpowiednich skrzynkach umieszczonych w budynkach przy ul. Nowej 3 i Nowej 4.

Odwiedzający Urząd Miasta muszą jednak pamiętać, że liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Nie dotyczy to dzieci do trzynastego roku życia, osób z orzeczeniami: o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie oraz osób wymagających potrzeby tłumacza.

Interesantów nadal obowiązuje również zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.