Ograniczenia obsługi w UMT - przed wejściem pomiar temperatury

W Urzędzie Miasta Tarnowa wprowadzone są ograniczenia polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Przyjmowani są interesanci, którzy umówili się na wizytę telefonicznie lub mailowo, przed wejściem do budynku urzędu dokonywany jest pomiar temperatury ciała. Ograniczenia służą bezpieczeństwu mieszkańców i urzędników, nie mają wpływu na wykonywanie urzędowych powinności. 

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta Tarnowa nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Nie dotyczy to dzieci do  13. roku życia, osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, interesantów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie, osób o ograniczonej możliwości załatwiania własnych spraw w urzędzie oraz wymagających pomocy tłumacza.

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa. . Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC stopni Celsjusza. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Wszelka korespondencja do Gminy Miasta Tarnowa, Urzędu Miasta Tarnowa oraz Rady Miejskiej w Tarnowie powinna być kierowana: za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, poprzez nadanie w placówce pocztowej lub osobiście poprzez złożenie korespondencji nie wymagającej potwierdzenia wpływu do skrzynek zlokalizowanych w budynkach przy ul. Nowej 3 (sprawy dotyczące operatów geodezyjnych) i Nowej 4 (pozostałe sprawy).

Treść zarządzenia dotyczącego ograniczeń wraz z wykazem telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej dostępna jest poniżej.

(sm)