Ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi wypełnić każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. Do tej pory standardowo wypełnialiśmy papierowe zeznanie podatkowe, czekaliśmy na przyjęcie w okienku lub odsyłaliśmy je pocztą na adres urzędu. Od trzech lat ten cały proces został ułatwiony - to urząd skarbowy przygotowuje oświadczenie podatkowe.

Rozliczanie podatku

Zeznanie podatkowe składa się w dwóch terminach – wszystko zależy od tego, jaki formularz składamy. W przypadku PIT-28 termin wypada na 1 marca 2021. Jest to rozliczenie, które muszą wypełnić podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. Natomiast PIT-36 lub PIT-37 składamy do 30 kwietnia 2021 roku.

W tym roku w życie weszło kilka zmian, które podatnicy będą mogli zastosować w swoich rozliczeniach. Jedną z nich jest nowa stawka - 17 proc. w przypadku, kiedy dochody nie będą wyższe od kwoty 85 tys. 528 zł. Dochody powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu, tak jak dotychczas, czyli stawką 32%. Większość zmian dotyczy jednak sytuacji, jaka nastąpiła w 2020 roku, czyli pandemią koronawirusa. Rozliczając PIT za 2020 można więc skorzystać z dodatkowej ulgi, związanej z darowizną (pieniężną lub rzeczową) przekazaną na rzecz jednostek medycznych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W tym przypadku, podatnik może od swojego dochodu odliczyć od 100 do 200% wartości przekazanej darowizny, jeżeli spełnił wszystkie określone przepisami wymagania – to dotyczy PIT-37,38,36L i 28.

Deklaracje podatkowe przyjmowane są od 15 lutego. Od tej daty w serwisie Twój e-PIT są też gotowe do podpisania dokumenty. Obecnie rozliczamy się przez Internet za pomocą platformy e-PIT. Urząd skarbowy przygotowuje za nas deklaracje podatkowe z najpopularniejszymi zeznaniami – PIT-36 i PIT-37, dzięki czemu temu nie trzeba już ręcznie wypełniać dokumentów. Konieczne jest zatwierdzenie ich na portalu Twój e-PIT. Co ważne, jeśli nie zrobimy tego do 30 kwietnia, urząd skarbowy rozliczy nas automatycznie. Wyeliminowano w ten sposób spóźnienia, które skutkowały karami.

Pozostaje jednak grupa podatników, która wybierze osobistą wizytę w urzędzie skarbowym, np. po to by uzyskać więcej informacji nt. ulg. Na takie spotkanie można umówić się przez stronę internetową urzędu lub na www.podatki.gov.pl. To pozwala podatnikowi szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie, bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Potwierdzenie terminu wizyty przychodzi na naszą skrzynkę mailową. Rozliczony PIT możemy również zostawić w specjalnych urnach wystawionych w urzędzie skarbowym.

Aby uniknąć problemów, warto rozliczyć się samemu, bowiem urząd zajmuje się tylko dochodami. Jeżeli posiadamy jakieś ulgi podatkowe, musimy wpisać je sami. Można skorzystać z pomocy fachowców, jak pracownicy biur rachunkowych lub księgowych. Oni dokładnie przeanalizują nasze dochody i wypełnią zeznania.

Zwrot podatku jest uzależniony od tego, w jaki sposób rozliczyliśmy się ze skarbówką. Jeśli złożyliśmy deklarację w formie papierowej, to urząd ma 90 dni od daty złożenia formularza. Warto więc skorzystać z rozliczenia on-line, ponieważ wtedy zwrot podatku musi trafić na nasze konto w ciągu 45 dni.

PM