Otwarcie hotelu i ośrodka w Parku Sanguszków

W najbliższy poniedziałek, 14 stycznia, otwarte zostaną dwie placówki, które powstały w miejscu dawnego szkolnego internatu w Parku Sanguszków - hotel „Słoneczne Wzgórze”, prowadzony przez osoby niepełnosprawne i ośrodek wytchnieniowy, wspierający opiekunów przewlekle chorych „Bezpieczna Przystań”. Otwarciu hotelu i ośrodka będzie towarzyszyć konferencja, poświęcona wyzwaniom, związanym z problemami osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Hotel „Słoneczne Wzgórze” zatrudnia ponad 40 pracowników. Obsługują hotelową kuchnię, restaurację, recepcję, zaplecze konferencyjne, zajmują się ogrodem. Wszyscy przeszli odpowiednie szkolenia w ramach aktywizacji zawodowej. To osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich pełnosprawni opiekunowie, trenerzy pracy. Hotel ma 50 miejsc. Jest dostosowany do potrzeb gości z niepełną sprawnością. W budynku znajdują się trzy sale konferencyjne, a hotelowa restauracja organizuje także imprezy okolicznościowe. Zadaniem „Bezpiecznej Przystani” jest wspieranie opiekunów, stale zajmujących się osobami chorymi i niepełnosprawnymi w Tarnowie i subregionie tarnowskim. Placówka zapewni chorym profesjonalną opiekę zastępczą, co pozwoli ich opiekunom na odpoczynek czy załatwienie własnych spraw. W „Bezpiecznej Przystani” znajdzie się też nieodpłatna wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będą szkolenia, warsztaty oraz grupy wsparcia dla opiekunów. Obie placówki łączy wspólny adres - mają siedzibę w nowym budynku, który powstał w miejscu dawnego internatu przy ulicy Sanguszków 28 A. Koszt budowy oraz wyposażenia hotelu i centrum wyniósł nieco ponad 28 milionów złotych. Ta kwota obejmuje również projekty szkoleniowe. Blisko 19 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych, reszta to pieniądze z budżetu miasta.

Uroczyste otwarcie obu placówek zaplanowano na godzinę 10. W konferencji, która rozpocznie się po uroczystościach, udział wezmą między innymi specjaliści w dziedzinie nauk społecznych, pracy socjalnej i neurochirurgii.

(dm)