Parkowanie z… wyrozumiałością

Ponieważ z wielu środowisk w mieście napływają sugestie, aby w czasie pandemii zaprzestać pobierania opłat parkingowych, władze miejskie postanowiły, iż do końca marca nie będą prowadzone kontrole biletów parkingowych.

Autorzy adresowanych do władz miasta sugestii dotyczących zaprzestania na pewien czas pobierania opłat parkingowych podawali jako argumenty różne sytuacje, np. gdy ktoś np. pomaga w ramach pomocy sąsiedzkiej, opiekuje się krewnymi – seniorami, dowozi żywność itp. Ponieważ zaprzestanie pobierania opłat na parkingach lub wprowadzenie powszechnej (na wszystkich parkingach) bezpłatnej godziny lub dwóch wymaga czynności formalno-prawnych oraz przeprogramowania parkomatów prezydent Roman Ciepiela podjął decyzję o zaprzestaniu do końca marca kontroli biletów parkingowych.

- Formalnie opłaty za parkowanie nadal obowiązują, liczę na to, iż ci, którzy stawiają na parkingu samochód idąc na zakupy, do pracy lub w innych podobnych przypadkach poczują się w obowiązku uiścić należność, jednak do końca marca nie będzie prowadzona kontrola biletów parkingowych, abonamentów itp. i nikt nie zapłaci kary za ich brak – mówi prezydent.