Pielgrzymka na Jasną Górę w formie sztafety

Podobnie, jak w ubiegłym roku, tegoroczna 39. tarnowska piesza pielgrzymka do Częstochowy będzie miała charakter sztafetowy. Wszystko ze względu na trwająca pandemię koronawirusa. 

pielgrzymka 2020

Każdego dnia trzy grupy będą przemierzały trasę pielgrzymki z jednego do drugiego punktu. Po przejściu tego odcinka wrócą autokarami do domów. Następnego dnia, na szlaku pojawi się kolejna grupa, która będzie kontynuować wędrówkę. I tak przez kolejne osiem dni. W ostatnim dniu wszyscy spotkają się przy katedrze w Częstochowie i alejami przejdą na Jasną Górę. 

Pątnicy swoje pielgrzymowanie będą mogli kontynuować poprzez uczestnictwo w codziennej Eucharystii w swoim lub innym kościele. Ponadto, pielgrzymi będą mogli również realizować program dnia korzystając z transmisji radiowych i internetowych oraz specjalnej aplikacji pielgrzymkowej w telefonie.

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie w dniach 17-25 sierpnia pod hasłem "Eucharystia daje życie”. Rozpocznie ona mszą św. w katedrze o 7.30. Po niej pielgrzymi pójdą w stronę Klikowej, następnie do Żabna i Zabawy. Trasa tradycyjnie będzie prowadziła w kierunku Proszowic, Racławic, Miechowa i Żarnowca. 

 

(pm)