Pieniądze z miejskiego budżetu dla osiedli

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych.

Pieniądze, pochodzące z miejskiego budżetu, posłużą sfinansowaniu potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego a także działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. Kwoty, przyznane poszczególnym radom osiedli są podane do wiadomości publicznej. To łącznie ponad 4 2 miliona złotych. Poszczególne kwoty znaleźć można w tabeli poniżej i w załączniku, zostaną również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 i Goldhammera 3 oraz na tablicach ogłoszeń rad osiedli. Propozycje zadań, wskazanych do realizacji, muszą być uzgodnione z mieszkańcami osiedli.

Podział środków wynika z zapisów Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z nim prezydent określa kwoty dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, jego powierzchni oraz długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie osiedla.

1STARÓWKA263 233,00 zł
2STRUSINA382 989,00 zł
3PIASKÓWKA372 143,00 zł
4GRABÓWKA286 941,00 zł
5RZĘDZIN216 261,00 zł
6GUMNISKA-ZABŁOCIE359 207,00 zł
7KRAKOWSKA166 782,00 zł
8MOŚCICE540 081,00 zł
9CHYSZÓW150 561,00 zł
10KLIKOWA265 254,00 zł
11KRZYŻ484 396,00 zł
12JASNA300 238,00 zł
13WESTERPLATTE144 644,00 zł
14LEGIONÓW62 802,00 zł
15KOSZYCE93 584,00 zł
16ZIELONE126 607,00 zł

 

(dm)

Załączniki:

OGŁOSZENIE w sprawie określenia kwot dla RO na 2020 r.