Pierwsze mieszkania na start - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Pierwsze mieszkania na start

19 lipca rozpoczął się nabór wniosków dla przyszłych lokatorów mieszkań w budynku przy ul. Sportowej 7B, budowanym obecnie przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Składający się z dwóch etapów nabór będzie polegał na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów pierwszeństwa oraz sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej. To pierwsze lokale z programu „Mieszkania na start”.

Nabór potrwa do 20 sierpnia, w tym czasie wszyscy zainteresowani zamieszkaniem w nowobudowanych lokalach będą mogli złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami: np. kopią książeczki mieszkaniowej wydanej przed 23 października 1990 r. czy też kopią umowy zawartej z inwestorem.

Zasady przeprowadzania naboru wniosków, kryteria pierwszeństwa i zasady punktacji wniosków zostały określone w uchwale nr XI/95/2019 Rady Miejskiej W Tarnowie z 25 kwietnia 2019 r. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć mi. in. rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, seniorzy, posiadacze książeczek mieszkaniowych, osoby partycypujące w kosztach budowy. Zasadą jest, iż żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w którym należałby się jej co najmniej jeden lokal mieszkalny.

W ramach inwestycji powstanie budynek z 50 mieszkaniami, jedno- i dwupokojowymi, o powierzchni od 30 do 53,45 m kw., z dwupoziomowymi garażami, z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Dla najmłodszych mieszkańców obiektu przy ul. Sportowej powstanie również mały plac zabaw. Planowany termin pierwszego zasiedlenia mieszkań to IV kwartał 2022 r.

Przewidywana stawka czynszu będzie wynosiła 13 zł. za 1 mkw. Inwestycja przy ul. Sportowej 7B zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na start”. Szacunkowa wysokość dopłaty do mieszkania o metrażu ok. 50 m kw. dla trzyosobowej rodziny może wynieść nawet ponad 300 złotych miesięcznie. Najemcy będą mogli się starać o dopłatę do czynszu przez około 15 lat.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej TTBS, gdzie można również pobrać stosowny wniosek wraz z załącznikami: www.tarnowskietbs.pl/dokumenty


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski