Podziel się opinią na temat Tarnowa – wypełnij ankietę

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Tarnowa przygotował dla tarnowian krotką ankietę, której celem jest poznanie opinii na temat kilku aspektów życia w naszym mieście. Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/FKEsmuRN7U2fajTz6

Wypełnione ankiety zostaną opracowane, a wyniki i opinie tarnowian będą pomocne w opracowaniu dokumentów, które pozwolą na staranie się o finansowanie oczekiwanych przez mieszkańców miejskich inwestycji w ramach uruchomionego właśnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju naboru wniosków w ramach programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Liczymy na to, że dzięki opiniom i ankietowemu możliwe będzie uzyskanie pełniejszego obrazu problemów dot. osiedli, a przede wszystkim ścisłego centrum miasta leżącego na obszarze poddawanym właśnie rewitalizacji oraz ukierunkowanie działań zmierzających do rozwoju lokalnej gospodarki i podniesienia jakości życia mieszkańców Tarnowa.