Połówkowe zamknięcie części ul. Nowy Świat

Zakończył się remont pierwszego odcinka ulicy Nowy Świat – od ul. Słowackiego do al. Solidarności. Został on już otwarty dla ruchu. W poniedziałek (8 listopada) rozpoczną się prace na drugim odcinku tej ulicy – od al. Solidarności do ul. Krakowskiej.

Prace będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni. Oznacza to likwidację miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Nowy Świat – na czas remontu.

Podczas zakończonego, pierwszego etapu remontu ulicy Nowy Świat została wymieniona cała podbudowa jezdni. Położono na niej nową nawierzchnię bitumiczną. Ciągi piesze zostały wykonane z kostki betonowej.

Koszt modernizacji ulicy Nowy Świat to około 2,2 mln zł. Połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.