Pomoc dla seniora

Masz powyżej 70 lat i potrzebujesz pomocy – możesz ją otrzymać w ramach Programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Jeśli wymagasz wsparcia w robieniu codziennych zakupów, opłacenia rachunków czy wyprowadzenia psa – zadzwoń na bezpłatną rządową infolinię 22 505 11 11.

Seniorze, bądź bezpieczny

Jak jednak działa infolinia? Zasady są dość proste - senior musi wykonać tylko jeden telefon pod numer 22 505 11 11. Osoba, która przyjmuje zgłoszenie, przekazuje informacje o oczekiwanym zakresie pomocy do lokalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który oddzwania do zainteresowanej osoby i ustala szczegóły organizacji pomocy. Najczęściej usługa polega na dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej lub zakupie potrzebnych leków. Trzeba jednak pamiętać, że koszty zakupów pokrywa dzwoniący senior. Starsze osoby mogą też poprosić o pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (jeśli nie wymaga to upoważniania do dostępu wrażliwych danych) oraz wyprowadzaniu psa.

Aby zapobiec próbom wyłudzenia, senior w trakcie kontaktu z rządową infolinią powinien zapisać datę i godzinę rozmowy, które potem poda podczas rozmowy z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Senior otrzyma także imię i nazwisko wolontariusza, który przyjdzie z pomocą. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można też zadzwonić do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

W szczególnych sytuacjach pomoc może być też udzielona osobie, która nie ma jeszcze 70 lat. Ocena okoliczności oraz udzielenia wsparcia należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

(mt)