Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Tadeusza Tertila

Podczas dzisiejszej, odbywającej się w trybie zdalnym, wspólnej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego wręczone zostały tradycyjne nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są one za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Nagroda im. Tadeusza Tertila dla Klaudii Złotowskiej

O nagrodę starać mogli się mieszkający w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim autorzy prac dyplomowych, będący absolwentami studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Nagrody fundowane przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie, przyznane zostały w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej, zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch obszarach - nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk techniczno-przyrodniczych.

Kapituła XIV edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila w składzie: zastępca prezydenta Tarnowa, Agnieszka Kawa, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny, etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego, Tomasz Stelmach, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Paweł Smoleń, prorektor ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Tarnowie, dr Małgorzata Martowicz oraz profesor WSB w Nowym Sączu, dr hab. Tadeusz Mędzelowski, postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić sześć osób.

Nagrody im. Tadeusza Tertila otrzymali: Piotr Kopa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie za pracę „Rola mediów lokalnych w kształtowaniu tożsamości małych społeczności na przykładzie tarnowskiego Radia MAKS” (prace magisterskie – obszar nauk humanistycznych i społecznych), Anna Świętnicka z Politechniki Krakowskiej za pracę „Tarnów-Mościce – nowe centrum dzielnicy” (prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych) oraz Klaudia Złotowska z Politechniki Krakowskiej za pracę „Opracowanie sposobu modyfikacji mieszanki asfaltowej za pomocą recyklatów” (prace licencjackie i inżynierskie).

Wyróżniono ponadto autorów trzech prac magisterskich: Mariusza Szatkę z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie za pracę „Wpływ wykorzystania środków unijnych na poziom zadowolenia mieszkańców Tarnowa”, Katarzynę Guzy-Mróz z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie za pracę „Motywowanie pracowników jako element zarządzania organizacją na przykładzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie” oraz Dagmarę Kras z Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę „Ocena efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków za pomocą metod zaawansowanego utleniania”.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski