Praca czeka na chętnych

Urząd Miasta Tarnowa, w związku z organizowaniem w Tarnowie na polecenie Wojewody Małopolskiego miejsca kwarantanny zbiorowej, poszukuje osób wyrażających chęć zatrudnienia w tej placówce. Kwarantannie zbiorowej poddawane są osoby zdrowe. Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Kwarantanna jest też obowiązkowa dla wszystkich powracających z zagranicy.

Poszukiwane są:

- osoby wchodzące w skład personelu medycznego, który sprawował będzie dyżur w ośrodku: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni,

- osoby wykonujące prace techniczne, związane z bieżącym zabezpieczeniem funkcjonowania obiektu kwarantanny.

Oferta skierowana jest również do studentów wyższych lat na kierunku pielęgniarstwo, począwszy od trzeciego roku.

Warunki zatrudnienia regulują art.47 i 48 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Oferta powinna zawierać informacje o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach oraz pisemnie wyrażoną gotowość do podjęcia pracy w miejscu kwarantanny zbiorowej

Oferty należy kierować na adres e-mailowy : w.izworski@umt.tarnow.pl

Można również kontaktować się telefonicznie pod nr 604480103.