Prace przy modernizacji ul. Szkotnik już trwają - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Prace przy modernizacji ul. Szkotnik już trwają

Rozpoczął się pierwszy etap zasadniczych prac drogowych w związku z modernizacją ulicy Szkotnik. Mimo sporego zakresu prac Zarząd Dróg i Komunikacji nie przewiduje całkowitego zamknięcia trasy dla pojazdów i pieszych. Czasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała od 23 lutego, zakłada natomiast ograniczenia– objazdy i zmianę lokalizacji przejść dla pieszych.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy – będzie prowadził prace na ponadpółkilometrowym odcinku ulicy Szkotnik. Zaplanowano przebudowę jezdni, skrzyżowania Sikorskiego-Mościckiego oraz południowego wlotu skrzyżowania z ulicą Szujskiego. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstaną ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, a także nowe, energooszczędne oświetlenie. W trakcie prac zmodernizowana zostanie zatoka autobusowa, która stanie się bardziej funkcjonalna. Przebudowana zostanie również infrastruktura podziemna.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do prac po zachodniej stronie drogi. Zatwierdzona przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie organizacja ruchu zakłada wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Szkotnik – od Mościckiego do Szujskiego. Natomiast objazd do Mościckiego i Szujskiego – poprowadzony zostanie od ulicy Klikowskiej ulicą Krasińskiego. Na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Krakowskiej zostanie zmienione pierwszeństwo przejazdu.

Praca sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Szujskiego-Szkotnik zostanie utrzymana, wyłączona zostanie natomiast sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szkotnik-Mościckiego. Tu będzie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Na ul. Mościckiego, przed ul. Szkotnik, zmienione zostaną lokalizacje przejść dla pieszych – nowe będą wyznaczone w większej odległości od skrzyżowania.

Po zakończeniu prac po stronie zachodniej, wykonawca przystąpi do przebudowy wschodniej strony drogi. Wówczas również będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu na modernizowanym odcinku ul. Szkotnik.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie tymczasowe, przede wszystkim w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Krasińskiego oraz w rejonie skrzyżowań z ul. Szkotnik.

Koszt modernizacji tego ważnego i ruchliwego ciągu komunikacyjnego to ponad 11 milionów 800 tysięcy złotych. Prawie 4 miliony 390 tysięcy złotych udało się pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski