Prezydent apeluje o współpracę w imię przyszłości

W związku z sytuacją w kraju w po ostatnim posiedzeniu Sejmu prezydent Roman Ciepiela wystosował apel do polityków rządzącej koalicji i opozycji.

Szanowni Państwo!

Apeluję do koalicji rządzącej i do opozycji.

Potrzebujemy pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Potrzebujemy wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów organizujących życie na poziomie lokalnym. Nie chcemy dyskusji o wyborach i nie chcemy wyborów w maju br. Pogódźcie się w sprawie nowego terminu, już po ustaniu epidemii w Polsce.

Oczekujemy zgodnych decyzji ratujących nasz byt.

Teraz jest czas na współpracę, a nie na rywalizację wyborczą.

W Tarnowie niedługo będziemy podejmować poważne decyzje dotyczące zmiany priorytetów budżetowych na najbliższe miesiące i lata.

Zwracam się do radnych Rady Miejskiej o zmianę formuły działania. W miejsce klubów związanych z komitetami wyborczymi proponuję jeden symboliczny klub pn. TARNÓW. Nie oznacza to rezygnacji z różnicy zdań. Oznacza to jednoznaczną wolę współpracy dla dobrej przyszłości mieszkańców Tarnowa.

W obliczu zagrożenia działajmy ponad podziałami.