Prezydent napisał do marszałka w sprawie wschodniej obwodnicy

Prezydent Roman Ciepiela zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, z pismem, w którym sugeruje rozważenie udzielenia przez województwo pomocy w pozyskaniu środków na sfinansowanie udziału Tarnowa niezbędnego do budowy wschodniej obwodnicy miasta, wskazując jednocześnie istniejące możliwości.

Planowany przebieg wschodniej obwodnicy Tarnowa

Prezydent podkreśla w piśmie, iż budowa wschodniej obwodnicy jest najważniejszą, a jednocześnie najbardziej kosztowną na przestrzeni wielu lat inwestycją, a wesprzeć to zadanie mogłoby z rekomendacji marszałka Ministerstwo Infrastruktury w ramach Krajowego Planu Odbudowy lub w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2027, jako zadanie indykatywne.

W swoim piśmie prezydent nakreślił wszystkie działania podejmowane w sprawie obwodnicy od 2008 roku przez miasto i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która inwestorem tego zadania. Nakłady wspólnie poniesione na prace przygotowawcze wynoszą blisko 2 mln zł. „Wspólnym staraniem oraz przy dużym za angażowaniu inwestora udało się uzyskać w 2018r. ostateczną i prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ponadto po posiedzeniu KOPI, jakie miało miejsce w dniu 18 grudnia 2020r. w GDDKiA w Warszawie, trwają końcowe prace nad tzw. Koncepcją Programową dla wariantu nr 3, wybranego wspólnie z gminą Tarnów z trzech analizowanych wcześniej lokalizacji obwodnicy” – czytamy w piśmie.

Prezydent podkreśla również, iż obwodnica ma łączyć węzły: autostradowy „Tarnów-Centrum” i węzeł „Lwowska” na DK73 i DK94, co oznacza, że nie można jej wyprowadzić całkowicie poza teren miasta i musi częściowo biec po jego terenie, natomiast w pozostałym zakresie po terenie gminy Tarnów. Obwodnica, jako odcinek DK73, ma także znaczenie dla tranzytowego ciągu komunikacyjnego przez most na Wiśle w Borusowej na południe kraju, w kierunku licznych drogowych przejść granicznych.

„Ponadto pragnę zauważy ć, że Rada Ministrów RP w dniu 13 kwietnia 2021r. przyjęła po zakończonych konsultacjach społecznych stosowną uchwałą <Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030>, w którym wśród siedmiu wymienionych zadań przewidzianych do realizacji na terenie województwa małopolskiego tylko wschodnia obwodnica Tarnowa przewidziana jest do objęcia procedurą przetargową już w III kwartale br. Świadcz y to o stopniu przygotowania tego zadania do realizacji.” – podkreśla Roman Ciepiela.

Zadaniem wschodniej obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu ciężkich samochodów poruszających się w kierunku Pilzna i dalej Jasła, Krosna, Sanoka z miejskich ulic: Jana Pawła II i Lwowskiej, przebiegających przez największe tarnowskie osiedla mieszkaniowe Jasna, Westerplatte, Zielone i Rzędzin. Analizy poprzedzone badaniami ruchu wykazały, że al. Jana Pawła II w każdym kierunku przejeżdża ponad 15 tys. pojazdów na dobę, natomiast w godzinach szczytów komunikacyjnych na skrzyżowaniach w ciągu tej ulicy pojawia się 1300 pojazdów na godzinę.

„Mając na uwadze poczynione przygotowania dokumentacyjno-projektowe oraz stan formalno-prawny tego zadania inwestycyjnego, a także skutki, jakie powinna wywrzeć jego realizacja dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego tej części województwa proszę o pozytywne podejście do przedstawionej powyżej propozycji” – kończy swój list prezydent Tarnowa.

O tym, jak zdaniem władz miejskich Tarnowa powinna być finansowana wschodnia obwodnica miasta piszemy tutaj.