Program „Czyste powietrze”

Od maja ubiegłego roku Urząd Miasta Tarnowa, na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”.

Plakat programu "Czyste Powietrze"

W związku z tym na terenie Tarnowa działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny, udzielający m.in. porad dotyczących wymiany ogrzewania nieefektywnego źródła ciepła (na paliwo stałe) na kocioł gazowy kondensacyjny lub pompę ciepła czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo można w nim także uzyskać dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Program skierowany jest również do osób posiadających już piec gazowy i mogących skorzystać z ocieplenia budynku czy wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej. Jego beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym uzyskać można wsparcie w zakresie konsultacji i pomocy przy elektronicznym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, mieści się w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (pokoje 323 i 325). Skorzystać można z niego – po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty – we wtorki i w środy w godz. 9-15. Wszelkich informacji udzielają: Kinga Witek (tel. 14 688 28 66, e-mail k.witek@umt.tarnow.pl) oraz Ewa Iwaniec (tel. 14 688 28 72, e-mail e.iwaniec@umt.tarnow.pl).

Informację o programie (rodzaje przedsięwzięć wraz z poszczególnymi maksymalnymi kwotami dotacji, wniosek o dofinansowanie, regulamin, niezbędna dokumentacja, jak również nowe zasady obowiązujące od 25 stycznia i możliwość skorzystania z najwyższego poziomu dofinansowania) można znaleźć na stronach internetowych WFOŚiGW w Krakowie: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz www.portal.wfos.krakow.pl.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski