Przedszkola i żłobki przyjmą dzieci w ostatnim tygodniu maja

W ostatnim tygodniu tego miesiąca, począwszy od poniedziałku 25 maja, sukcesywnie otwierane będą publiczne przedszkola i żłobki w Tarnowie. Ich otwarcie nastąpi przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra zdrowia.

Wytyczne te zakładają, że w grupie przebywać może do 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach liczba ta może być zwiększona do 14). Powinny one przebywać w wyznaczonej sali pod opieką stałego opiekuna. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na dziecko. Dzieci nie mogą zabierać z sobą zabawek, a z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Należy przy tym zapewnić taką organizację pracy – na przykład poprzez różne godziny przyjmowania grup - która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci z poszczególnych grup.

- Od nowa przedszkola i żłobki przyjmują od rodziców deklaracje, w których zgłaszają chęć powrotu swoich dzieci po czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek w związku z epidemią. Obecnie trudno powiedzieć, ile ich będzie. Wiadomo, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice pracują. Liczba przyjętych dzieci zależeć będzie od możliwości sanitarnych danego przedszkola czy żłobka. Każdy dyrektor opracowuje także procedury i regulamin w związku z powrotem dzieci do prowadzonej przez siebie placówki – mówi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, Bogumiła Porębska.

W ostatnim tygodniu maja działalność wznowi pięć z sześciu publicznych żłobków działających w Tarnowie. – W przypadku żłobka nr 4 na ul. Westerplatte nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego, dlatego uczęszczające tam dzieci wraz z całym personelem przeniesione zostaną do żłobka nr 6 przy ul. Pracy. Aktualnie dysponujemy 150 miejscami i nie wszystkie są wykorzystane. Cały czas przyjmujemy jednak zgłoszenia i może się to zmienić. Bierzemy więc pod uwagę możliwość, że jeżeli w którejś placówce limit chętnych dzieci zostanie przekroczony, to będą one przenoszone do żłobków dysponujących wolnymi miejscami – twierdzi dyrektor Zespołu Żłobków w Tarnowie, Magdalena Sorokiewicz.

Koszt dostosowania tarnowskich przedszkoli i żłobków do wymaganego reżimu sanitarnego przekroczył już 300 tysięcy złotych. – Jaką kwotą zamkną się te koszty, okaże się dopiero po otwarciu placówek. Dużo zależeć będzie m.in. od długości trwania reżimu oraz od tego ilu rodziców zdecyduje się na posłanie dzieci do prowadzonych przez miasto przedszkoli i żłobków – dodaje Bogumiła Porębska.

(sm)