Przyjęcia do żłobków

Do końca maja rodzice maluchów mogą jeszcze złożyć deklarację o pozostawieniu dziecka w żłobku na kolejny rok. Same zapisy prowadzone są cały czas i odbywają się w miarę wolnych miejsc. 

Żłobek

W skład Zespołu Żłobków w Tarnowie wchodzi sześć placówek, które zlokalizowane są w różnych częściach miasta. Mogą z nich korzystać dzieci od ukończenia dwudziestego tygodnia do trzeciego roku życia. Zapewnionych jest 465 miejsc, choć 14 maja do żłobków zapisanych było 482 dzieci.

W żłobku przy ul. Topolowej 4 jest zapisanych 113 dzieci. Jak na razie 60 rodziców zadeklarowało dalsze uczęszczanie ich pociech do tej placówki. Natomiast samych nowych wniosków o przyjęcie jest już 100. W żłobku przy ul. Wiejskiej 29 zapisanych jest 97 dzieci, z czego wpłynęły już 53 deklaracje o pozostawienie ich na kolejny rok i przybyło 45 nowych wniosków o przyjęcie. 

Do żłobka przy ul. Goslara 5 uczęszcza aktualnie 60 dzieci, z czego deklarację o pozostawienie ich w placówce złożyło 30 rodziców. Wniosków o nowe przyjęcie przybyło aż 123. Placówka przy Westerplatte 12 przyjmuje 26 dzieci, z czego tylko sześcioro pozostanie na kolejny rok. Na pozostałe 20 miejsc rodzice złożyli aż 66 nowych wniosków.

Żłobek przy ul. Do Prochowni 20 aktualnie pod opieką ma 87 dzieci, z czego 40 rodziców złożyło deklaracje o pozostawienie maluchów na kolejny rok. Nowych wniosków o przyjęcie złożono 116. Żłobek przy ul. Pracy 4C przyjmuje 99 dzieci, złożono 45 wniosków o pozostawienie maluchów na kolejny rok. Nowo złożonych wniosków jest aż 125.

Wnioski będą weryfikowane po 31 maja. Najpóźniej, do 15 czerwca, stworzona zostanie aktualna lista dzieci przyjętych do żłobków oraz listy rezerwowe.

Zachowane są warunki przyjmowania dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci samotnych rodziców. O kolejności zapisu pozostałych dzieci decyduje data złożenia wniosku.

(mt)