Przyznano Nagrody Miasta Tarnowa

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, radni podjęli decyzję o przyznaniu Nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. O wyborze kandydatów zdecydowała Kapituła Nagród Miasta Tarnowa.

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej trafi w tym roku do rąk dr Anny Śliwińskiej. Zajmuje się ona malarstwem i rysunkiem, tkaniną unikatową, sztuką książki oraz sztuką obiektu. Uczestniczyła w około 90 wystawach – w tym 30 indywidualnych – w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Współpracuje m.in. z tarnowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, Galerią „Aniołowo” oraz OtwARTą Pracownią Sztuk Wizualnych w Tarnowskim Centrum Kultury.

Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury przyznano Halinie Bartnik. Od ponad 45 lat jest ona nauczycielem muzyki i kreatywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, a od 24 lat organizuje Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z Nami”.

Nagrodą „Mecenasa Kultury Tarnowa” uhonorowano, działającą od 2004 roku, Galerię „Hortar”. Organizuje ona i prezentuje wystawy dzieł najznakomitszych polskich artystów (także tarnowskich), jak i prezentacje twórczości słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Nagrodę „Nadzieja Roku” dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów otrzymała fundacja „Impuls Rozwoju”, którą tworzą m.in. Dawid Mik, Szymon Łucyków, Diana Sznajder, Filip Kot, Szymon Szczęch oraz Filip Rokosz. Stworzyli oni Najmniejszą Scenę Świata – unikalne miejsce, gdzie organizowane są m.in. recitale, Ogrody Poezji, występy młodych artystów, minisztuki teatralne oraz spektakle muzyczne.

Nagroda Honorowa w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy trafi natomiast do historyka sztuki, byłego wieloletniego dyrektora tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego, duszpasterza środowisk twórczych, ks. Tadeusza Bukowskiego. W 2008 roku uhonorowany on został medalem „Gloria Artis”, najbardziej prestiżowym odznaczeniem przyznawanym wybitnym postaciom kultury.

(sm)

Fot. W ubiegłym roku Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury trafiła do rąk Marcina Lewandowskiego