Raport o stanie miasta, czyli prawie wszystko o Tarnowie

Udostępniony dzisiaj publicznie „Raport o stanie miasta za 2018 rok” to pierwsza tak obszerna, wszechstronna i pogłębiona publikacja prezentująca nasze miasto i działania władz miejskich w ciągu jednego roku. To oparty na konkretach i danych obraz Tarnowa pokazujący, na jakim etapie rozwoju jest miasto.

„Raport o stanie miasta za 2018 rok” liczy z załącznikami 625 stron, sam raport to 387 stron. Dotychczasowe raporty były mniej obszerne, zawierały mniej szczegółów. Dlaczego tym razem jest szerzej i więcej? - Chcę powiedzieć, że nie jest to spowodowane zmianami w ustawie o samorządzie, która to ustawa po raz pierwszy zobligowała gminy do opracowania i publikowania takich raportów, ale bezdyskusyjną koniecznością posiadania kompendium wiedzy o Tarnowie, które pozwoli nam na popartą konkretami i danymi, uczciwą rozmowę o tym, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, o plusach i minusach miejsca, w którym żyjemy, ale także o tym, co przed nami, jakie wyzwania nas czekają i jakie działania należy podjąć, aby tym wyzwaniom sprostać – podkreśla prezydent Roman Ciepiela.

Raport zawiera nie tylko dane jakościowe i ilościowe dotyczące minionego roku, ale też opisy wielu podejmowanych w mieście działań. W publikacji znalazły się informacje ogólne (charakterystyka miasta, demografia, gospodarka w liczbach), ale też wiele informacji szczegółowych, m.in. o miejskich finansach, inwestycjach, stanie mienia komunalnego, o realizacji polityk, programów i strategii, ładzie przestrzennym, ochronie środowiska, polityce społecznej, uspołecznieniu zarządzania miastem i ciałach doradczych, podstawowe dane o spółkach miejskich, wprowadzaniu nowych technologii i wiele, wiele innych…

Przekazując tarnowskim radnym raport prezydent Roman Ciepiela wyraził nadzieję, że będzie to zajmująca lektura, która pozwoli na ukształtowanie faktycznego obrazu miasta, wyciągnięcie wielu wniosków, nasunie nowe pomysły i pobudzi do refleksji nad tym, co dalej.

Plik z raportem i załącznikami do pobrania poniżej.