Rekrutacja uzupełniająca w Pałacu Młodzieży - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rekrutacja uzupełniająca w Pałacu Młodzieży

Pałac Młodzieży w Tarnowie rozpoczął dziś rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w roku szkolnym 2022/23. Przeznaczona ona jest dla nowych uczestników i potrwa do piątku, 19 sierpnia.

Pałac Młodzieży w Tarnowie

Na zajęcie przyjęte będą dzieci i młodzież mieszkające w Tarnowie lub uczęszczające do tarnowskich przedszkoli (wiek minimum 5 lat w dniu rozpoczęcia zajęć) oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie dwie różne formy zajęć, przy czym liczba wszystkich zajęć, łącznie z kontynuowanymi, nie może być większa od trzech.

Wnioski składać można wyłącznie w formie papierowej: osobiście - do skrzynki podawczej, wystawionej od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 w holu Pałacu Młodzieży lub drogą pocztową - na adres placówki: Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie 2022/2023 – rekrutacja uzupełniająca (liczy się data stempla pocztowego). Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów opublikowane zostaną w środę, 31 sierpnia o godz. 15.

Szczegółowy regulamin rekrutacji, plik wniosku o przyjęcie oraz lista zajęć dostępnych w rekrutacji uzupełniającej, dostępne są na stronie www.pm.tarnow.pl.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski