Rodziny zastępcze pilnie potrzebne! - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rodziny zastępcze pilnie potrzebne!

Ta sytuacja miała miejsce cztery lata temu. Do tarnowskiego Pogotowia Opiekuńczego 25 - letnia matka przyprowadziła czwórkę chłopców informując personel, iż nie może się nimi opiekować, że chce je tu zostawić. Najmłodszy miał niewiele ponad rok, najstarszy niespełna sześć lat. Sprawa odbiła się głośnym echem w całej Polsce, na pewien czas odżył temat rodzicielstwa zastępczego, sporo osób wzięło sobie to do serca, ale problem cały czas istnieje – rodzin zastępczych jest w Tarnowie za mało, a orzeczeń sądowych ograniczających prawa rodzicielskie biologicznym rodzicom jest coraz więcej.

Dziecko

Według ostatnich statystyk prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych obecnie w Tarnowie w 45 rodzinach spokrewnionych wychowuje się 60 dzieci, w 28 rodzinach zastępczych jest 36 dzieci, w siedmiu zawodowych rodzinach zastępczych – 24. W sumie w 80 rodzinach wychowuje się 117 dzieci.

To jednak ciągle za mało, bo rodzin zastępczych brakuje, a w niektórych działających mamy do czynienia z przepełnieniem – w dwóch zawodowych rodzinach jest po pięcioro dzieci zamiast po troje. Przepełnione są również pogotowia opiekuńczo-wychowawcze – w pięciu działających w mieście umieszczonych jest 66 dzieci, czyli o sześć więcej niż być powinno.

Dzieci z Tarnowa są w tej sytuacji umieszczane również w rodzinach zastępczych w innych powiatach: w sumie w 31 rodzinach poza Tarnowem wychowuje się obecnie 52 dzieci.

Obecnie, po ostatnich ośmiu postanowieniach sądu, CUS poszukuje miejsca dla dwanaściorga dzieci w wieku od trzech miesięcy (pobawione domu rodzicielskiego rodzeństwo trojaczków) do 16 lat.

Mimo wielu organizowanych przez CUS akcji propagujących rodzicielstwo zastępcze problem braku miejsc dla dzieci narasta coraz bardziej i nic nie wskazuje na to, aby był bliski rozwiązania.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski