Rondo do modernizacji - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rondo do modernizacji

Rondo u zbiegu ulic Starodąbrowskiej i Słonecznej będzie bezpieczniejsze wygodniejsze i bardziej zielone. Zakres prac planowanych na czterowlotowym rondzie obejmować będzie głównie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, od których wyprowadzone zostaną ścieżki rowerowe. Prace prowadzone będą również na pasach dzielących i chodnikach.

- Nie będziemy jednak zmieniać geometrii ronda – mówi Artur Michałek dyr. ZDiK. – Chcemy podnieść komfort korzystającym z niego kierowcom samochodów, rowerzystom i pieszym, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami. Usuniemy bariery architektoniczne, by zapewnić warunki do sprawnego i bezpiecznego poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu. Poprawiona będzie również czytelność i rozpoznawalność rozwiązań zastosowanych na skrzyżowaniu.

Efektem prac będzie również wyznaczenie enklaw zieleni, które pojawią się zarówno na wyspie ronda, jak też na pasach rozdzielających jezdnie. W miejscach, gdzie utwardzona betonem powierzchnia nie jest wykorzystywana przez uczestników ruchu, powstaną rabaty i klomby z roślinnością. Zabiegi te pozwolą stworzyć tam przyjazne i wygodne warunki.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski