Rozpoczął działalność Klub Wolontariusza - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Rozpoczął działalność Klub Wolontariusza

W Centrum Usług Społecznych w Tarnowie rozpoczął działalność Klub Wolontariusza. Skupia on osoby, ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pomagające potrzebującym.

Plakat Klubu Wolontariusza

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, jednak działalność społeczna może dać im przede wszystkim satysfakcję z niesienia pomocy i robienia czegoś dobrego oraz poczucie sensu i uznanie ze strony innych. Badania pokazują też korzystny wpływ wolontariatu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób, które angażują się w takie działania. Jest to również świetna okazja do poznania ciekawych osób oraz zdobycia wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które mogą przydać się w innych okolicznościach.

Partnerami inicjatywy są: Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów 14 688 21 18 lub 14 688 21 80.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski