Rusza kampania Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

W środę, 18 listopada, mieszkańcy starego kontynentu już po raz trzynasty obchodzić będą Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku. Natomiast cały glob obchodzić będzie Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach po raz piąty przez cały tydzień w dniach od 18 do 24 listopada. 

Pamiętajmy o oporności na środki  przeciwdrobnoustrojowe

Celem EDWA jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożenia stwarzanego dla zdrowia przez antybiotykooporność. Narastanie tego zjawiska, to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. Pamiętać należy, że antybiotyki działają tylko na bakterie i nie leczą chorób wirusowych: grypy, COVID-19, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli. Należy przy tym przyjmować tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zdawać sobie sprawę, że te nadużywane tracą skuteczność. Zakażeniom można przeciwdziałać często myjąc i dezynfekując ręce, zasłaniając usta i nos w przestrzeni publicznej oraz zachowując co najmniej 1,5 metra odległości od innych.

Do obchodów EDWA, podobnie jak w poprzednich latach, włączył się także Tarnów. 

Szczegółowe, najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnych pacjentów, informacje znaleźć można tutaj.

mt