Rynek zgodnie z planem

Modernizacja tarnowskiego rynku i prace na starówce przebiegają zgodnie z harmonogramem. Firma remontująca rynek prowadzi właśnie roboty związane z wykonaniem nowej konstrukcji pod zaprojektowaną nawierzchnię, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykonuje przyłącza, które dadzą właścicielom budynków możliwość podpięcia nieruchomości do instalacji doprowadzających miejskie ciepło.

Modernizacja rynku i części starówki to jedno z poważniejszych zadań, prowadzonych obecnie przez tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji. To również jedna z najbardziej prestiżowych miejskich inwestycji. Przy tak poważnych pracach trudno całkowicie wyeliminować utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców, jednak, by nie zamykać na czas przebudowy całego rynku, remont głównego placu miasta został podzielony na etapy. Centralna płyta, która po remoncie zostanie nadal utrzymana w istniejącej tonacji kolorystycznej, z kocimi łbami wokół ratusza, ma mieć nową nawierzchnię już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Następnie wykonawca przystąpi do remontu ciągów pieszych i jezdni po stronie północnej oraz północno - wschodniej. Kolejnym etapem prac będzie modernizacja ciągów pieszych oraz jezdni w zachodniej i południowej części rynku. Na końcu odnowione zostaną obie fontanny i betonowe ławki.

Prace powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. Ich wartość to około 5,4 miliona złotych. Część kosztów zostanie pokryta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie”.

(ab/dm)