Samorząd Tarnowa też będzie szczepić

W związku ze zmienionymi zasadami szczepień przeciwko COVID-19, które umożliwiają samorządom włączenie się do tych działań, prezydent Tarnowa rozpoczął prace nad uruchomieniem kolejnych punktów szczepień w mieście. Zajęcie się sprawą polecił dwóm spółkom: Mościckiemu Centrum Medycznemu i Zespołowi Przychodni Specjalistycznych.

Odbyło się już pierwsze spotkanie koordynacyjne w tej sprawie, ustalono, iż Masowy Punkt Szczepień w Tarnowie będzie się mieścił w hali przy ul. Gumniskiej.

- Przedstawiciele samorządów już od grudnia ubiegłego roku apelowali, aby włączyć ich do akcji szczepień i dobrze, że obecnie rząd podjął taką decyzję, bo szczepienia z pewnością zdecydowanie przyśpieszą – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. – Oczywiście Tarnów również uruchomi dodatkowy, samorządowy punkt szczepień - konkretnie uczynią to dwie miejskie spółki zajmujące się ochroną zdrowia – Mościckie Centrum Medyczne i Zespół Przychodni Specjalistycznych, z których prezesami, Janem Musiałem i Jarosławem Kolendo, spotkaliśmy się dzisiaj z panią wiceprezydent Dorotą Krakowską, aby omówić działania, które należy podjąć, aby jak najszybciej ruszyły nowe punkty szczepień.

Obecnie tarnowianie szczepieni są w 14 punktach stworzonych przez działające w mieście przychodnie i szpitale, w których średnio dziennie szczepionych jest ok. 300 osób. Uruchomienie samorządowych punktów szczepień powinno znacząco zwiększyć tę liczbę, tym bardziej, iż zapowiadane są w najbliższych tygodniach duże dostawy szczepionek i wydłużyła się również lista przedstawicieli zawodów medycznych, którzy mogą kwalifikować do szczepienia i je wykonywać, oczywiście pod ścisłą kontrolą lekarzy.

Podczas dzisiejszego spotkania w Urzędzie Miasta Tarnowa ustalono, iż nowe punkty szczepień tworzone przez miejski samorząd powinny powstać w miejscu z odpowiednimi warunkami, z dobrym zapleczem, dojazdem i wieloma miejscami parkingowymi, a takim miejscem jest niedawno odnowiona hala Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniskiej (odpowiednie zaplecze sanitarne, dojazd, parkingi, możliwość wybudowania tymczasowych przepierzeń i stworzenie „gabinetów” zabiegowych). Uczestnicy dzisiejszego spotkania w UMT odwiedzili halę przy ul. Gumniskiej, oceniono, iż świetnie nadaje się na uruchomienie Masowego Punktu Szczepień w Tarnowie – taką nazwę nosić będzie tymczasowa placówka. Dzisiaj omawiano również szereg zagadnień logistycznych związanych z tworzeniem punktu szczepień, czyli kwestie dostosowania hali, dostawę wyposażenia, naboru wykwalifikowanej kadry itp.

- Działania związane z przystosowaniem hali do spełniania roli punktu szczepień rozpoczynamy od zaraz, chcemy to miejsce uruchomić jak najszybciej. Aby ułatwić dojazd uruchomimy dwie specjalne linie autobusowe – podkreśla Roman Ciepiela. – Jeżeli nie będzie problemu z dostarczaniem przez rządowe służby odpowiedniej liczby szczepionek to liczymy, iż w szybkim tempie uda zaszczepić wszystkich chętnych tarnowian – dodaje prezydent.

Przypomnijmy, iż w związku z faktem, iż dobiega końca umowa o udostępnieniu przez miasto władzom  wojewódzkim Areny Jaskółka Tarnów na szpital tymczasowy, prezydent Tarnowa zaproponował, aby uruchomić tam punkt szczepień. Wszystko wskazuje na to, iż propozycja zostanie wcielona w życie, a tworzeniem punktu zajmie się Szpital Wojewódzki św. Łukasza. O ile władze wojewódzkie nie wykorzystają całej przygotowanej pod kątem szpitala tymczasowego powierzchni Areny Jaskółka Tarnów, gdzie ma powstać punkt szczepień tworzony przez wojewodę, w pozostałych wybudowanych już tam boksach – o ile będzie taka potrzeba - mógłby uruchomić szczepienia miejski Szpital im. E. Szczeklika.

* * *

W miniony wtorek premier zapowiedział uruchomienie punktów szczepień m.in. w aptekach i zakładach pracy, które zbiorą co najmniej 500 chętnych, a także stworzenie w każdym powiecie punktu szczepień prowadzonego przez samorząd. Celem jest 10 mln szczepień miesięcznie. Poszerzy się także grupa osób wykonujących szczepienia. Wszyscy, którzy zostali dopuszczeni do prowadzenia szczepień, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci, studenci ostatniego roku studiów medycznych, po przejściu właściwego kursu będą mogli prowadzić szczepienia.