Sezon grzewczy rozpoczęty

Już od dzisiaj, tj. 29 września, tarnowianie mogą cieszyć się ogrzanym mieszkaniem. W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uruchomiło tzw. okres gotowości dostaw ciepła dla systemu centralnego ogrzewania budynków.

MPEC włącza ogrzewanie

Włączanie ogrzewania odbywa się samoczynnie. MPEC posiada urządzenia, które służą do automatycznej regulacji dostaw ciepła. Jeżeli na zewnątrz utrzymuje się temperatura poniżej 15°C, ogrzewanie włącza się automatycznie. Z chwilą, gdy temperatura wzrasta, dostawa ciepła zostaje przerwana.

Odbiorcy, czyli właściciele lub zarządcy budynków, mogą zmienić wysokość temperatury, przy której następuje automatyczne uruchamianie lub przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC robi to bezpłatnie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wniosku. Dodatkowo lokatorzy, którzy mają zawory termostatyczne, sami mogą regulować ilość ciepła dostarczanego do pomieszczeń.

Automatyczne dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklarację o uruchomienie takich dostaw na pisemne wnioski. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu w MPEC pisemnej dyspozycji.

(mt)