Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Przypominamy, że osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, a potrzebujące porady prawnej, mogą zgłosić się do jednego z czterech punktów działających na terenie Tarnowa.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Wszystkie nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej, która chce się poradzić w sprawach majątkowych, socjalnych,  mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy).

 Harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dostępny jest tutaj. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 14 68 82 709 (zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Więcej informacji można znaleźć na www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

(ks)