Spotkanie z Radami Osiedli

Dzisiaj w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się spotkanie prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli i przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie Jakuba Kwaśnego, z przedstawicielami Rad Osiedli.

Spotkanie z Radami Osiedli

Podczas spotkania, na którym obecni byli również: zastępca prezydenta Tadeusz Kwiatkowski, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Artur Michałek, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa oraz przedstawiciele radnych, prezydent Roman Ciepiela przedstawił prezentację, dotyczącą zadań realizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa dla rad osiedlowych. Były one wykonywane przez Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Sportu, Wydział Komunikacji Społecznej i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, Tarnowskie Centrum Informacji oraz Zarząd Dróg i Komunikacji.

- Dzisiejsze spotkanie będzie miało przede wszystkim wymiar praktycznego omówienia stanu spraw, które nas łączą, nad którymi pracujemy. Postaram się podczas niego przedstawić zadania, które zostały wykonane i te które są w trakcie realizacji, ale też pochylimy się nad tymi, które z różnych powodów nie mogą być kontynuowane – mówił Roman Ciepiela. Prezydent zachęcając do myślenia wieloletniego, dodał także, że przyszły rok może być naprawdę trudny. - Nie ma bowiem zapowiedzi rządowych, zmierzających do zmiany struktury dochodów własnych gmin.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny stwierdził natomiast, że traktuje spotkania z radami osiedlowymi jako konsultacyjne. - Nastawiam się bardziej na słuchanie i notowanie, niż na mówienie, choć oczywiście będę odpowiadał na zadawane pytania – powiedział. Podziękował również za obecność dwóm radnym: Agnieszce Danielewicz i Kindze Klepackiej, podkreślając, że inni radni również angażują się w spotkania z przedstawicielami rad osiedli.

Wspomniane zadania dotyczyły m.in. organizacji konkursów, biegów, festynu rodzinnego oraz zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, wydania książek z serii Wybitni Tarnowianie, wyposażenia szkół, przedszkoli oraz hali przy ul. Gumniskiej, organizacji Bazaru na Starówce, Dnia Hetmańskiego, Starówka Hip-Hop Festiwalu, Tarnowskiego Dnia Miejskiego Ogrodnika, Urodzin Grabówki, konkursu wokalnego Tarnów ma głos, a także jubileuszu 110-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, wykonania projektu i remontów miejsc parkingowych, remontów nawierzchni ulic, chodników oraz przedszkoli, budowy toalety, pomostu na stawie i tężni solankowej w parku Piaskówka, a także budowy placu do rekreacji i boisk.

Po zakończeniu prezentacji rozgorzała dyskusja na temat postawionego przez przewodniczącego Rady Osiedla Starówka Ryszarda Żądłę, pytania czy rady osiedli mogą organizować wspólne przedsięwzięcia. Podczas dalszej części spotkania, przewodnicząca Rady Osiedla Grabówka Krystyna Drozd stwierdziła, że osiedlowi radni powinni pomyśleć, jak stworzyć przestrzeń, w której żyjemy, tak aby była bardziej przyjazna. - Im więcej będzie ławek, zieleni i koszy na śmieci, tym nasze miasto będzie piękniejsze – dodała. W trakcie dyskusji poruszone zostały także problemy m.in. zaniedbanych studni, zakorkowanej ulicy Szkotnik, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskówki i remontu mostku na ul. Kasprowicza oraz stworzenia przewodnika dla mieszkańców i przedsiębiorców mieszkających na ulicach, których nazwy zostają zmienione. Przewodnik taki stanowić miałby informację, na temat, z czym wiążą się dla nich takie zmiany. Przewodniczący Rady Osiedla Koszyce Tadeusz Mazur, w swojej wypowiedzi podkreślił natomiast, że mieszkańcy ul. Hubala-Dobrzańskiego nie zgadzają się na zmianę nazwy swojej ulicy.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski