Sprawdź, czy dom traci ciepło

Do jutra, 11 stycznia, mieszkańcy Tarnowa mogą zgłaszać swoje domy do pomiarów, prowadzonych kamerą termowizyjną. - Pomiary pomogą wskazać, którędy z budynków ucieka ciepło i co należy poprawić, aby go nie tracić – mówi Anna Ponikiewska, ekodoradca Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

 

Ekodoradca przeprowadzi pomiary w dniach 21 – 31 stycznia. Zapisy na nie są przyjmowane do jutra włącznie. Można się zgłaszać osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4, w pokoju 308 lub telefonicznie, pod numerem 14 6882 665, od godziny 7.30 do 15.30. Kamera termowizyjna wskaże tak zwane „mostki termiczne”, czyli miejsca, którymi ciepło ucieka z budynków. To często nieszczelności w dachach, oknach czy braki w termoizolacji ścian, spowodowane na przykład przez kuny, wygryzające ocieplenie. - Pomiary mają charakter punktowy, dzięki czemu wiemy, w którym konkretnym miejscu potrzebna jest naprawa, bez konieczności większej ingerencji - tłumaczy Anna Ponikiewska i dodaje, że zebrane w ten sposób dane mogą być też przydatne przed rozpoczęciem termoizolacji budynku. Przeprowadzenie pomiaru kamerą termowizyjną trwa około pół godziny.

Pomiary to element projektu „LIFE Wdrażanie programu ochrony powietrza w województwie małopolskim - Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest przyspieszenie działań, służących poprawie jakości powietrza.

(dm)